GreenCBC

Započela provedba GreenCBC projekta

Projekt Prekogranična mreža u području otvorenih inovacija u bioekonomiji – GreenCBC usmjeren na bolje inovacijsko djelovanje i konkurentnost malih i srednjih poduzeća, započeo je s provedbom 01. rujna 2020. godine.

Projekt je sufinanciran u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. Nositelj projekta je Hrvatska gospodarska komora, a partneri su Centar kompetencija d.o.o za istraživanje i razvoj iz Hrvatske, Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis iz Crne Gore i Udruženje za razvoj Nerda iz Bosne i Hercegovine. Trajanje projekta je 24 mjeseca (01.09.2020.-31.08.2022.). Ukupan proračun je 680.529,23 EUR od čega je 85% sufinancirano sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.

Cilj projekta je stvoriti Zelenu mrežu prekogranične suradnje u području otvorenih inovacija u bioekonomiji (GreenCBC mreža) u svrhu jačanja suradnje između malih i srednjih poduzeća, poduzetničkih potpornih institucija i organizacija za istraživanje i razvoj u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Projekt će graditi vezu između industrije i znanosti te osnažiti kapacitete poduzetnika o primjeni novih tehnologija i inovativnih rješenja u njihovom poslovanju kroz brokerske događaje, edukacije, okrugle stolove, upitnike za razumijevanje tehnoloških potreba malih i srednjih poduzeća i poduzetničkih potpornih institucija kao i tehnološke ponude istraživačkih organizacija te opremanje dva laboratorija za potporu poduzetnicima u bioekonomiji (u Nikšiću u Crnoj Gori te Vukovarsko-srijemskoj županiji u Hrvatskoj).

Provedbom projektnih aktivnosti unaprijediti će se prekogranična suradnja javnog, privatnog i istraživačkog sektora s ciljem razmjene znanja, iskustva i kompetencija za bolje inovacijsko djelovanje, povećanu konkurentnost i razvoj poslovnog okruženja u programskom području.

Ova publikacija je izrađena uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Centra kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, te ni na koji način ne može odražavati stavove Europske unije.


Više informacija o programu Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020. možete pronaći na: https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/