U Tuzli (BiH) održan treći set edukacija „Istraživanje tržišta“ i „Razvoj klastera“ u okviru GreenCBC projekta

Centar kompetencija d.o.o. kao partner na projektu Prekogranična mreža u području otvorenih inovacija u bioekonomiji – GreenCBC održao je u Tuzli (BiH) treći set edukacija „Istraživanje tržišta“ i „Razvoj klastera“. Read more

Održali smo međunarodnu radionicu za pripremu projekata u Hrvatskom šumarskom društvu u Zagrebu – ROSEWOOD4.0 (Obzor 2020.)

Danas je u prostorijama Hrvatskog šumarskog društva u Zagrebu održana hibridna B2B radionica o razvoju suradničkih projekata. Stručnjacima iz Hrvatske, Slovenije i Grčke, predstavljena je metodologija izrade suradničkih projekata u kojima sudjeluju brojni partneri. Read more

Novih 25 studenata drvne tehnologije kreće sa stručnom praksom u Vukovarsko-srijemskoj županiji – Projekt „Razvoj i provedba stručne prakse na studijima Šumarskog fakulteta“

Posjetom Centru kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj započela je stručna praksa za novih 25 studenata Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije iz Zagreba koja će se održavati od 21. veljače do 2. ožujka 2022. godine. Studente su predvodili prof. dr. sc. Josip Ištvanić i voditeljica Centra za stručnu praksu i razvoj karijera mag. ing. tech. lign. Lucija Marković. Read more

ROSEWOOD4.0 – Predstavljamo primjer dobre prakse iz Francuske: CLIMAFOR!

Sekvestracija ugljika postala je prioritet u rješavanju problema klimatskih promjena, a Nacionalni centar šumarstva (CNPF) iz Francuske svoj doprinos daje kroz softver i digitalni alat koji ima za cilj olakšati šumoposjednicima procjenu ugljika u šumama. Read more

Održan drugi set edukacija u Nikšiću (Crna Gora) za MSP-ove, PPI i IRI institucije okviru GreenCBC projekta

Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis (CG) u suradnji s nositeljem projekta Hrvatskom gospodarskom komorom i partnerima na projektu Udruženjem za razvoj Nerda (BiH) i Centrom kompetencija d.o.o. organizirao je drugi set edukacija po mjeri za Poticanje bioekonomije kroz pametno i održivo korištenje prirodnih potencijala. Read more

PRIMJERI DOBRIH PRAKSI I DIGITALNIH INOVACIJA ZA ODRŽIVU UPORABU DRVNE SIROVINE

ROSEWOOD 4.0 konzorcij izradio je Izvješće u kojem su objedinjeni primjeri dobre prakse i inovacija u gospodarenju šumama, opskrbi drvne sirovine i sektoru šumarstva. Izvješće sadrži 100 primjera dobre prakse i rješenja koji su zajednički identificirani i potvrđeni od strane projektnih partnera.

Informacije o navedenim primjerima dobre prakse i inovacija dostupni su na javno dostupnoj Platformi znanja za regionalne inovacije u sektoru šumarstva. Platforma znanja za regionalne inovacije u sektoru šumarstva je višejezična platforma kreirana od strane konzorcija projekta, namijenjena stručnjacima i široj javnosti. Svrha širenja primjera dobre prakse i inovacija je pružanje potpore praktičarima i stručnjacima kao i bolje razumijevanje uloge digitalne transformacije u sektoru šumarstva, poboljšanju održivog gospodarenja šumama i otpornosti ekosustava, te na taj način doprinosi i jačanju konkurentnosti sektora šumarstva u ruralnim područjima.

ROSEWOOD 4.0 konzorcij čini 21 partner iz 17 različitih zemalja, organizirani u pet europskih regionalnih središta kroz koja dosežu do velikog broja lokalnih dionika.

HAMAG-BICRO OTVORIO ISPOSTAVU U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) otvorila je osmu po redu ispostavu u okviru druge faze projekta „Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija putem HAMAG-BICRO-a“ – BOND 2. Ispostava je otvorena u prostorijama Poduzetničkog inkubatora Vinkovci, na adresi Ul. Dragutina Žanića Karle 16, Vinkovci. Cilj projekta BOND je doprinijeti povećanju razine poduzetničkih aktivnosti stvaranjem povoljnijeg poduzetničkog okruženja u svim regijama Republike Hrvatske te na taj način osigurati stabilan rast i razvoj cjelokupnog gospodarstva. Read more

USPJEŠNO PROVEDENE AKTIVNOSTI STRUČNE PRAKSE U 2021. GODINI NA STUDIJIMA ŠUMARSKOG FAKULTETA

Projekt „Razvoj i provedba stručne prakse na studijima Šumarskog fakulteta“ ima za cilj pružiti podršku povećanju zapošljivosti studenata Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije na tržištu rada putem omogućavanja stjecanja praktičnih vještina za rad kroz unapređenje i provedbu konkretne stručne prakse za 404 studenta. Također, u okviru projekta cilj je uspostaviti Centar za stručnu praksu na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije te ojačati kompetencije 55 nastavnika i 4 mentora u suradnji s partnerima: Hrvatskom komorom inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Centrom kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj i Drvnim klasterom SLAVONSKI HRAST. Read more

STUDIJSKI POSJET NEET SKUPINE CENTRU KOMPETENCIJA

Danas je održan studijski posjet NEET skupine Centru kompetencija d.o.o. u okviru projekta „Pronađi posao u drvnom sektoru!“. Projekt provodi Drvni klaster Slavonski hrast zajedno s partnerima Područni ured Vinkovci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Vukovarsko-srijemska županija i Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije. Read more

CEKOM u 2021.: Pokrenut studij računarstva, završena inovacijska infrastruktura „Drvno-tehnološki centar Slavonski hrast“, ugovoreni IRI projekti za poduzetnike

Izazovnu 2021. zaključujemo s važnim rezultatima za naše poduzetnike, sukladno izvršenju našeg Strateškog poslovnog plana Centra kompetencija 2020.-2024. Read more