Predstavljanje primjera dobrih praksi ROSEWOOD4.0 Centra za jugoistočnu Europu – video 5/5

Posljednji od pet primjera dobre prakse Centra za jugoistočnu Europu je video koji predstavlja aplikaciju Nacionalna inventura šuma Slovenskog šumarskog instituta. Nacionalna inventura šuma pruža opsežan i dubinski pregled svih šuma u Sloveniji, uključujući informacije o sastavu, stanju, rasprostranjenosti i veličini slovenskih šuma.

Aplikacija ima veliku važnost za praćenje promjena šuma tijekom vremena, za razvoj odgovarajućih mjera politike i za daljnju podršku održivom gospodarenju šumama. Temelj za popis je sustavni uzorak parcela na mreži 4 km x 4 km. Odabir inventurnih čestica temelji se na upotrebi lidar metodologije i snimaka iz zraka koji obuhvaćaju i nepristupačne šumske parcele, a parcele koje nisu šumsko područje se ne promatraju. Podaci se digitaliziraju i spremni su za daljnju obradu. Aplikacija je također spojena na GPS uređaj, što omogućuje precizno određivanje točke uzorkovanja.

Prva mjerenja su provedena 2020. i  2021. godine, a planirana su još 2 mjerenja 2022. i 2023., nakon kojih će biti dovršen prvi ciklus Nacionalne inventure šuma (2020.-2023.).

Budite s nama i dalje tijekom provedbe ROSEWOOD4.0 projekta!