Potrebno još više individualne prakse – zaključak Okruglog stola projekta „Razvoj i provedba stručne prakse na studijima Šumarskog fakulteta“ (ESF)

19. siječnja 2023. godine na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu održali smo Okrugli stol: Značaj i provedba stručne prakse na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije u sklopu projekta „Razvoj i provedba stručne prakse na studijima Šumarskog fakulteta“.

U uvodnom govoru na poziv moderatora izv. prof. dr. sc. Vjekoslava Živkovića, sudionike Okruglog stola pozdravili su dekan Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije prof. dr. sc. Josip Margaletić, predstavnica Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije Maja Merc Kiš, dipl. ing. šum., Bojan Balog, dipl. iur.  predstavnik Centra kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj. Ciljeve i pokazatelje projekta predstavili su izv. prof. dr. sc. Andreja Pirc Barčić i voditeljica projekta Lucija Marković, mag. ing. drv. tech.

Na prvom djelu Okruglog stola studenti koji su pohađali grupnu i individualnu stručnu praksu, održali su kratke prezentacije i iznijeli svoja iskustva tijekom sudjelovanja na praksi. Svoja iskustva sudjelovanja na grupnoj stručnoj praksi predstavili su studenti Lucija Balja (stručna praksa u NPŠO Lipovljani i JU Dubrovačko-neretvanske županije) i Tomislav Grabić i Matija Vuljanić (stručna praksa u Bjelin Spačva d.o.o.). Na individualnoj stručnoj praksi sudjelovali su Saša Zdenčanović (stručna praksa u Ministarstvu poljoprivrede) i Vid Palalić, mag. ing. drv. tech. (stručna praksa u Prima d.o.o.).

U drugom djelu okruglog stola nastavnici i mentori koji su sudjelovali u projektu iznijeli su svoja iskustva i osvrte na provedbu stručne prakse. Svoje osvrte dali su doc. dr. sc. Andreja Đuka (NPŠO Lipovljani), dr. sc. Vladimir Kušan (Oikon d.o.o.), izv. prof. dr. sc. Danijela Domljan i Vlado Picek, dipl. ing. (Tvin d.d.). Također se povela i zanimljiva rasprava tijekom koje su profesori usporedili programe i provedbu stručne prakse danas sa stručnom praksom tijekom njihovog studiranja.

Nakon zanimljivih rasprava, razgovora i prezentacija, donesen je i zaključak Okruglog stola – provedbom projekta „Razvoj i provedba stručne prakse na studijima šumarskog fakulteta“ usuglašen je smjer kojim bi se trebala provoditi individualna i grupna stručna praksa u budućnosti. Zadovoljni profesori i studenti usuglasili su se da bi još veći naglasak trebao biti  na provedbi stručne prakse individualnim pristupom studentima s konkretnim radnim zadacima i rješenjima tehničkih problema.