Potpisan Sporazum za studij računarstva u Vinkovcima

Nakon pokretanja studija drvne tehnologije na kojeg su upisana 34 studenta, danas su u Vinkovcima s dekanom Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek prof. dr. sc. Dragom Žagarom, Sporazum za pokretanje dislociranog preddiplomskog redovitog stručnog studija računarstva potpisali župan Vukovarsko-srijemski Božo Galić, gradonačelnik Vinkovaca Ivan Bosančić i direktor Centra kompetencija d.o.o. dr. sc. Ivan Ambroš.

Potpisu Sporazuma prethodila su pisma namjere tvrtki Multinorm d.o.o., Nexus d.o.o., Informatika Fortuno d.o.o., GoAds d.o.o., Spačva d.d. i Bjelin Otok d.o.o. koje su iskazale svoj interes za pokretanjem ovog studija te potrebu za zapošljavanjem budućih prvostupnika inženjera računarstva. Uz sufinanciranje studija Vukovarsko-srijemske županije i Grada Vinkovaca, obavljanje stručne prakse studenata u lokalnim tvrtkama će koordinirati Centar kompetencija d.o.o.

Stručni studij će trajati 6 semestara (3 godine), a po završetku studija i stečenih 180 ECTS bodova, studenti stječu naziv stručni/a prvostupnik/prvostupnica inženjer/inženjerka računarstva.

Planirani početak izvođenja nastave je u akademskoj godini 2021./2022.