Održana terenska nastava iz predmeta „Specijalne metode sušenja“

Studenti treće godine preddiplomskog stručnog studija drvne tehnologije u Vinkovcima, predvođeni prof. dr. sc. Stjepanom Pervanom, posjetili su nas u sklopu predmeta „Specijalne metode sušenja“.

Voditelj Odjela tehnologija, Goran Žagar, upoznao je studente s opremom i strojevima: strojevi za obradu drva, 5-osni CNC obradni centar, 3D laboratorij, sušionice za drvo i kotlovnicu na biomasu.

Glavni cilj posjeta studenata bilo je upoznavanje s radom sušionice za drvo, konstrukcijom komora, pravilnim slaganjem i sondiranjem drvne građe te režimima rada ovisno o vrsti drvne građe.

Stručni studij Drvna tehnologija održava se u Vinkovcima, a Centar kompetencija Vukovarsko-srijemske županije je zadužen za praktičnu nastavu i organizaciju prakse studenata. Studij provodi Fakultet šumarstva i drvne tehnologije iz Zagreba, a sufinanciraju ga Vukovarsko-srijemska županija i Grad Vinkovci.