centrikomNET kickoff

Održana početna kick-off konferencija projekta centrikomNET

Vodeći partner Općina Stari Jankovci sa partnerima Općinom Tovarnik, Razvojnom agencijom Žepče, Unijom poslodavaca Crne Gore i Centrom kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj održao je 22. travnja 2021. godine online kick-off konferenciju projekta „Enhancement of competitiveness of transnational business competence centers and networks – centrikomNET“ u prijevodu „Povećanje konkurentnosti transnacionalnih centara poslovnih kompetencija i mreža – centrikomNET“.

Projekt je sufinanciran u okviru programa INTERREG IPA Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020. Trajanje projekta je 24 mjeseca (01.08.2020.-31.07.2022.). Ukupan proračun projekta je 659.563,58€ od čega je 85% financirano sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.

Projektom će se kroz razvoj transnacionalnog poslovnog klastera, poboljšanjem poslovnih kompetencija i programom mentorstva, primjenom novih tehnologija te suradnjom javnog, privatnog i istraživačkog sektora u prekograničnom području ojačati konkurentnost lokalnih MSP-ova.

Centar kompetencija d.o.o. će u okviru centrikomNET projekta organizirati tri brokerska i B2B događaja s ciljem povezivanja MSP-ova i znanstveno-istraživačkih organizacija. Izvršit će nabavu potrebne informatičke opreme kojom će osigurati profesionalni razvoj MSP-ova i nezaposlenih osoba. Navedenim aktivnostima na projektu, te povezivanjem dionika u zajednički prekogranični klaster, osnažit će se inovacijski potencijal koji će doprinijeti povećanju razine konkurentnosti i stvaranju kvalificiranog kadra te poticanju zapošljavanja na području VSŽ.