Odobren projekt NBS4LOCAL (Interreg Europe) za prilagodbu klimatskim promjenama

Projekt NBS4LOCAL jedan je od 72 projekata koje je odobrio Nadzorni odbor Interreg Europe: https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/the-results-of-our-first-call-are-out?fbclid=IwAR1ruBahpg6oLD9YHR_7rbfBXKiP2RX4f8UfOAqPNWCi2ut0lWTZ6acdapM

Koordinator projekta je Ministarstvo uprave Mađarske.

Projekt NBS4LOCAL usmjeren je na rješenja temeljena na prirodi (NBS) koja nude ekološki prihvatljive intervencije obnove i zaštite ekosustava, također na izgradnju održivog pristupa u društvima prilikom prilagodbe klimatskim promjenama i prirodnim katastrofama.

Glavni cilj Projekta je poboljšati politike za poticanje, podršku i utvrđivanje NBS rješenja kao prioritetnih, čime se sustavi potpore za prilagodbu klimatskim promjenama poboljšavaju i potiču na sustavnu primjenu ekološki osviještenih rješenja u lokalnim intervencijama. Za dublje istraživanje različitih tematskih područja NBS-a, projektni partneri će formirati dva klastera, jedan usmjeren na upravljanje vodama i urbano ozelenjavanje, drugi na šumarstvo i poljoprivredu.

NBS4LOCAL uključuje šest europskih regija koje spajaju nacionalne, regionalne i županijske razine, bore se s izazovima specifičnim za svaku pojedinu lokaciju, koriste prilagodljive primjere dobrih praksi i promiču vrijednosti NBS-a kao sastavnog dijela intervencija prilagodbe klimatskim promjenama.