Novih 25 studenata drvne tehnologije kreće sa stručnom praksom u Vukovarsko-srijemskoj županiji – Projekt „Razvoj i provedba stručne prakse na studijima Šumarskog fakulteta“

Posjetom Centru kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj započela je stručna praksa za novih 25 studenata Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije iz Zagreba koja će se održavati od 21. veljače do 2. ožujka 2022. godine. Studente su predvodili prof. dr. sc. Josip Ištvanić i voditeljica Centra za stručnu praksu i razvoj karijera mag. ing. tech. lign. Lucija Marković.

Na grupnoj stručnoj praksi sudjelovat će 25 studenata Drvnotehnološkog odsjeka na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta iz Zagreba, od toga 11 studenata 2. godine dislociranog  preddiplomskog stručnog studija Drvna tehnologija u Vinkovcima.

Grupna stručna praksa će se provoditi u Spačvi d.d., a tijekom grupne stručne prakse studenti će uz nadzor i mentorstvo nastavnika te mentora iz tvrtke steći dodatna praktična znanja i vještine nadovezujući ih na već prethodno stečena znanja tijekom nastave i predavanja.

Za studente, a ovisno o godinama studija, osmišljeni su problemski zadaci koje će studenti uz pomoć svojih nastavnika i mentora pokušati riješiti.

Program grupne stručne prakse provodi se u okviru projekta „Razvoj i provedba stručne prakse na studijima Šumarskog fakulteta“ koji je 100% financiran iz Europskog socijalnog fonda i na kojem je Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj projektni partner, a Fakultet šumarstva i drvne tehnologije nositelj projekta.