Najava Programa akceleracije – „Regionalni konzorcij za potporu razvoja novih usluga i proizvoda“ odabran za provoditelja Programa akceleracije

Temeljem zaprimljenih iskaza interesa na Javni poziv za iskaz interesa za provoditelje Programa akceleracije u sklopu mjere “Jačanje akceleracijske aktivnosti” C1.1.2. R2-I4, a nakon provedenog postupka odabira, konzorcij nositelja Centra kompetencija Vukovarsko-srijemske županije „Regionalni konzorcij za potporu razvoja novih usluga i proizvoda“ odabran je među 11 konzorcija koji su zadovoljili uvjete prihvatljivosti te prešli bodovni prag ocjene kvalitete ovog Javnog poziva.

Cilj ovog Poziva je uspostaviti provedbu visokokvalitetnog Programa akceleracije koji će omogućiti brži i kvalitetniji rast za najmanje 120 novoosnovanih poduzeća koja razvijaju inovativna rješenja. Trajanje programa je 3 godine, iznos sufinanciranja po korisniku iznosi 210.000,00 HRK (27.871,79 EUR), a intenzitet potpore je do 100%.

Program akceleracije namijenjen je timovima/novoosnovanim poduzećima (do 5 godina) čije inovacije imaju provjeren koncept no još nisu komercijalizirane (TRL 5-8).

Program se provodi u tri faze:

  • Inkubacija/predakceleracija – 3 mjeseca
  • Akceleracija – 9 mjeseci
  • Postakceleracija – 12 mjeseci

Svaki odabrani korisnik u okviru Programa bit će uparen s vlastitim tehnološkim mentorom koji posjeduje horizontalna (Upravljanje poslovanjem, Upravljanjem razvojem inovacije, Upravljanje ljudskim resursima, Tržišna strategija, Marketinška strategija) i/ili sektorska znanja (Zdravlje i kvaliteta okoliša, Energija i održivi okoliš, Promet i mobilnost, Sigurnost, Hrana i bioekonomija).

Korisnicima će na raspolaganju biti 22 potpuno opremljena ureda (širokopojasni internet, IKT oprema, uredski namještaj i dr), 22 prostora za suradnju (laboratoriji fakulteta i Centra kompetencija Vukovarsko-srijemske županije) i 18 dvorana.

Nositelj konzorcija je Centar kompetencija Vukovarsko-srijemske županije, s partnerima: Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije, Vukovarska gospodarska zona d.o.o., Tehnološki park Vinkovci d.o.o., Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca d.o.o., VURA Razvojna agencija Vukovar d.o.o., Poljoprivredno poduzetnički inkubator Drenovci d.o.o., Županjska razvojna agencija d.o.o., Veleučilište „Lavoslav Ružička“, Centar za razvoj Brodsko-posavske županije, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Razvojna agencija grada Slavonskog Broda d.o.o., Industrijski park Nova Gradiška d.o.o., Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku, Prehrambeno tehnološki fakultet Osijek, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić, Javna ustanova razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.

Za više informacija o prijavi i sudjelovanju u Programu akceleracije kontaktirajte nas na: cekom@cekom.hr