Na Sveučilištu Angel Kanchev održana početna konferencija projekta DaWetRest (Obzor Europa)

Od 4. do 6. srpnja 2023. na Sveučilištu u Ruseu u Bugarskoj održana je početna konferencija projekta DaWetRest.

DaWetRest (Obnova dunavskih močvara i poplavnih ravnica putem sustavnih, uz uključivanje zajednice održivih inovativnih aktivnosti) je projekt koji sufinancira Europska komisija iz programa za istraživanje i inovacije Obzor Europa za podršku DG MARE (Glavna uprava za pomorstvo i ribarstvo) u okviru misije Mission Ocean, Seas and Waters. Glavni cilj projekta je odgovoriti na izazove Misije Mission Ocean, Seas and Waters pripremom i implementacijom rješenja utemeljenih na znanstvenim spoznajama, uključenosti građana i prirodi koja vode ka učinkovitoj, održivoj, uključivoj i isplativoj zaštiti, obnovi i upravljanju močvarama, poplavnim područjima, obalnim močvarama i slanim močvarama u slivu rijeke Dunava. U tu svrhu DaWetRest je okupio 46 organizacija iz 12 europskih zemalja koje će u sljedećih 47 mjeseci raditi zajedno na tri demo lokacije u Hrvatskoj (srednji Dunav), Bugarskoj (donji Dunav) i Rumunjskoj (delta Dunava) kako bi ispunili cilj projekta. CEKOM je projektni partner s glavnom zadaćom praćenja bioraznolikosti i razvoja strategija.

Tijekom početne konferencije predstavnici DG MARE i CINEA – Izvršne europske agencije za klimu, infrastrukturu i okoliš predstavili su upute za uspješnu provedbu projekta kao i svoja očekivanja od DaWetResta. Koordinator projekta: Institut za istraživanje klime, atmosfere i voda Bugarske akademije znanosti koordinirao je sesije kako bi predstavio radne pakete, plan provedbe i demonstratore. Na kraju sjednice imenovan je glavni tim koji će koordinirati implementaciju DaWetResta: INOVA+, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, CEKOM, Steinbeis 2i GmbH, Geostud, DDNI i Jadranski inovacijski centar.