FOREST4EU: Poziv za iskaz interesa

Postanite FOREST4EU stručnjak u fokus grupi za sektor politika

Primjena EIP-Agri (Europsko partnerstvo za inovacije u poljoprivredi) Operativnih skupina u šumarstvu i agrošumarstvu značajno se razlikuje među državama članicama EU-a. Kako bi se premostio ovaj jaz, projekt FOREST4EU uspostavlja tri fokus grupe za sektor politika koje će doprinijeti poboljšanju uvjeta za inovacije u šumarstvu i agrošumarstvu kroz potpore operativnim skupinama. Uvažavajući velike razlike između šumskih regija diljem Europe, tri fokus grupe su:

Zadaci fokus grupa za sektor politika su:

 • pružiti povratne informacije o rezultatima istraživanja o prilikama i preprekama primjene inovacija u šumarstvu i agrošumarskim operativnim skupinama, koje će biti provedeno u okviru projekta,
 • sudjelovati u raspravama o razvoju strateških politika na razini EU-a koje utječu na inovacije u šumarstvu i agrošumarstvu, i
 • sudjelovati u izradi preporuka kreatorima politika EU za jačanje operativnih skupina u šumarstvu i agrošumarstvu.

Višesmjerni i međuregionalni pristup organizaciji FOREST4EU fokus grupa sektora politika, olakšava prijeko potreban dijalog o utjecaju politika Europskog zelenog plana i zajedničke poljoprivredne politike na inovacije u šumarstvu i agrošumarstvu. FOREST4EU organizira fokus grupe za sektor politika kao i za potporu donositeljima odluka na razini EU kako bi učili iz prethodnih iskustava, kroz suradnju s ERIAFF mrežom (www.eriaff.com) i drugim europskim platformama.

Kriteriji odabira

 • Iskustvo u ruralnom razvoju, šumarskoj i/ili inovacijskoj politici i/ili uslugama potpore inovacijama;
 • Interes za poboljšanje potpora inovacijama za praktičare u šumarstvu i poljoprivrednom šumarstvu u njegovoj/njezinoj regiji/zemlji;
 • Poznavanje engleskog jezika.

Prilikom odabira, osigurat će se pravedna zastupljenost država članica EU-a i rodna ravnoteža.

Obveze stručnjaka u okviru fokus skupine

Odabrani stručnjaci biti će pozvani sudjelovati na 3 sastanka (online i uživo, planiranog trajanja 2-3 sata) sa sljedećim rasporedom održavanja:

 • Siječanj 2024.: Početna konferencija – predstavljanje stvarnih primjera prakse i potreba za inovacijama u šumarstvu i poljoprivrednom šumarstvu;
 • Proljeće/ljeto 2024.: Potpore i prepreke inovacijama u operativnim skupinama; prednosti i slabosti operativnih skupina u šumarstvu i poljoprivrednom šumarstvu;
 • Jesen 2024.: Identifikacija političkih implikacija za inovacije u šumarstvu i poljoprivrednom šumarstvu.

Rezultati sastanaka će biti dostupni sudionicima, a ovisno o potrebi i zahtjevu, biti će moguće organizirati dodatne online sastanke.

Ključne preporuke fokus grupa za sektor politika podijelit će se i raspraviti s donositeljima odluka i interesnim skupinama na razini EU-a na dodatnom događaju koji je predviđen za zimu 2024./2025. Članovi fokus grupe za sektor politika biti će pozvani aktivno sudjelovati na predmetnom događaju.

Kako se prijaviti?

Iskaz interesa mora biti prijavljen na engleskom jeziku korištenjem obrasca dostupnog na poveznici www.forest4eu.eu/policy  najkasnije do 1. prosinca 2023.

Kandidati trebaju dostaviti sljedeće informacije:

 • Naziv i ime organizacije stručnjaka
 • Područje stručnosti
 • Odabir fokus grupe za sektor politika
 • Kratko objašnjenje što vi (kao kandidat) očekujete od odabrane FOREST4EU fokus grupe.

Kandidati će biti obaviješteni o prihvaćanju njihovog iskaza interesa do sredine prosinca 2023. Nakon toga roka, upis će biti moguć, ali uz preporuku jednog od voditelja grupe ili člana.

Svaka fokus grupa će biti uspostavljena s 25 do 30 stručnjaka.

Uvjeti sporazuma

Predlažući sebe za stručnjaka, kandidat je suglasan sa sljedećim i potvrđuje da:

 • On/ona je voljan i u mogućnosti dijeliti informacije, znanje i iskustvo vezano za ruralni razvoj i inovacije u šumarstvu i poljoprivrednom šumarstvu;
 • U slučaju nominacije, kandidat je voljan i u mogućnosti sudjelovati na sastancima;
 • U slučaju nominacije, kandidati pristaju na objavljivanje imena, profesionalne uloge (npr. administrator, savjetnik, znanstvenik itd.), naziva organizacije i države na web stranici projekta FOREST4EU.