Latest news

Centar Kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, Glagoljaška 27, Vinkovci, Hrvatska / Trgovački sud u Osijeku, Tt-16/4732-3, MBS: 030174879, OIB: 91571971823 / Član uprave - direktor Ivan Ambroš / Temeljni kapital: 20.000,00 HRK, uplaćen u cijelosti / Žiro račun: Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb / IBAN: HR3923400091110797840 / Telefon: +385 (0)32 540 685 / E-mail: cekom@cekom.hr / Web: www.cekom.hr
© Copyright - Centar kompetencija d.o.o.

Prilagodba pristupačnosti