Centar kompetencija Vukovarsko-srijemske županije donosi revolucionarnu blokchain tehnologiju za Hrvatski poljoprivredno-prehrambeni sektor

Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, Hrvatska u suradnji s IT Cuspis – Hrvatska, zajedno s konzorcijskim partnerima Green Digital Innovation HUB (Green eDIH) – Rumunjska, Tera Tehnopolis – Hrvatska, Hadas Bar – Izrael i Smart Village – Bosna i Hercegovina najavljuju početak projekta “Podrška poljoprivredno-prehrambenim zajednicama i mrežama u jugoistočnoj Europi kroz razvoj usluga digitalnog praćenja i kvalitete hrane korištenjem blockchain tehnologije”, financiran od strane SmartAgriHubs kroz Obzor 2020, za razdoblje od svibnja do rujna 2022. godine.

Projektom će se povećati sudjelovanje DIC-eva u regiji jugoistočne Europe u digitalnoj tranziciji poljoprivrede i prehrambenog sektora s fokusom na praćenje hrane putem blockchain tehnologije.

Kupci još uvijek nisu sigurni što kupuju, osobito za “premium” i/ili organsku hranu. Od velike važnosti je pružiti pravi alat ili ponuditi objektivnu informaciju o kvaliteti i praćenju. Na ovaj način, kupci koji kupuju “premium” i/ili organsku hranu i plaćaju veće cijene, imat će priliku vidjeti sve informacije o specifičnom proizvodu ili hrani.

Naše usluge će znatno poboljšati poslovanje. Uz pomoć digitalizacije i blockchain tehnologije, pokazat ćemo kako stvoriti transparentan lanac opskrbe od Polja do stola koji će omogućiti kupcima dobru informiranost o povijesti određenog pakiranja ili hrane u samoj prodavaonici. Projekt će biti fokusiran na prerađivače hrane, kupce, regulatore, lokalnu upravu i predstavnike zaštite prava potrošača.

Korištenjem blockchain tehnologije, podaci o kvaliteti biti će dostupni za sve sudionike u lancu opskrbe s posebnim naglaskom na kupce. Povećanjem transparentnosti i praćenja, raste razina povjerenja između dionika u lancu opskrbe i “premium brendovi” opravdavaju povjerenje i dobivaju dodanti poticaj u svojim marketing strategijama.

Nadopunjujući istraživanje i izgradnju ekosistema regionalnih potreba u digitalnom praćenju hrane, konzorcijski partneri su identificirali posebne “premium” prehrambene proizvode na koje će se staviti fokus tijekom provedbe projekta: jaja, crna slavonska svinja, jabuke, vina i avokado. Za pojedini odabrani proizvod po konzorcijskom partneru, bit će implementirane sve Tehnološke smjernice, te će se prikazati izvedivost i koristi svakom dioniku. Digitalna kvaliteta hrane i praćenje će biti omogućeni korištenjem blockchain tehnologija u testnom okruženju sa svim procesima I operacijama koje su potrebne za primjenu u realnom vremenu.

***

O SmartAgriHubs: 

SmartAgriHubs je projekt financiran sredstvima Europske unije u okviru Obzor 2020 instrumenta za financiranje koji okuplja konzorcij od više od 164 partnera iz Europskog poljoprivredno-prehrambenog sektora. SmartAgriHub cilja na digitalizaciju Europske poljoprivrede promoviranjem poljoprivrednih inovacijiskih ekosistema koji teže izvrsnošću, održivosti i uspješnosti. Projekt SmartAgriHubs služi kao katalizator za inovacije u pametnom uzgoju. Prihvaćanjem i promoviranjem Europske inovativnosti u poljoprivredi, prehrambenom i IKT sektoru, SmartAgriHubs će širiti digitalna riješenja i pomoći poljoprivrednicima i njihovom poslovanju da ostvare stvarne i dostižne rezultate.

O Centru kompetencija d.o.o.:

Vizija: Promicati i poticati bioekonomiju – pametno i održivo korištenje prirodnih potencijala.

Misija: Jačati inovacijski potencijal za napredno, konkurentno i klimatski neutralno gospodarstvo.