Predavanje na temu "Raspolaganje drvnom sirovinom"

Dr. sc. Ambroš i dr. sc. Faletar na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu u Osijeku održali predavanje na temu „Raspolaganje drvnom sirovinom“

U okviru događaja „Mjesec hrvatske knjige 2020. – Razlistaj se“ obilježenog 26.10.2020. na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu u Osijeku, direktor Centra kompetencija d.o.o., dr. sc. Ivan Ambroš i predsjednik Drvnog klastera Slavonski hrast dr. sc. Josip Faletar održali su predavanje na temu „Raspolaganje drvnom sirovinom u Vukovarsko-srijemskoj županiji“.

Provedbom strateškog projekta Vukovarsko-srijemske županije „Drvno-tehnološki centar Slavonski hrast“, pokretanjem studija drvne tehnologije u Vinkovcima, povezivanjem gospodarstva i znanosti kroz vrhunske projekte istraživanja, razvoja i inovacija financirane iz fonda Europske unije za istraživanje i inovacije Obzor 2020., jača se lanac vrijednosti šumarstva i drvne industrije, od stabla u šumi, pa sve do proizvoda visoke dodane vrijednosti i visokog stupnja finalizacije za napredno, konkurentno i klimatski neutralno gospodarstvo.