Edukaciju stručnog usavršavanja mentora i nastavnika o mentoriranju studenata, praćenju rada i vrednovanju ishoda učenja stručne prakse u Vinkovcima

[ZELENI TJEDAN EU] U Vinkovcima održana nacionalna edukacija za tvrtke koje će primati studente na stručnu praksu

Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je u suradnji s partnerima na projektu „Razvoj i provedba stručne prakse na studijima Šumarskog fakulteta” (financiran iz Europskog socijalnog fonda), Hrvatskom komorom inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Drvnim klasterom Slavonski hrast i Centrom kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, od 30. rujna do 1. listopada 2020. godine organizirao edukaciju stručnog usavršavanja mentora i nastavnika o mentoriranju studenata, praćenju rada i vrednovanju ishoda učenja stručne prakse.

Na edukaciji je sudjelovalo više od 40 budućih mentora (uživo i virtualno) s fakulteta, iz srednje škole i tvrtki, koji će pružiti mogućnost studentima Šumarskog fakulteta da steknu praktične vještine kroz provedbu stručne prakse na Fakultetu i u tvrtkama. Studenti će u suradnji s mentorima u tvrtkama u drvnoj industriji i nastavnicima na Fakultetu rješavati problemske zadatke na koje će nailaziti u realnom sektoru. Na taj način će ih se dodatno osposobljavati da budu spremni za tržište rada i ostanu kod svojih mentora kao mogućih budućih, potencijalnih poslodavaca.

Radionica za mentore prihvaćena je kao službeni događaj u okviru Zelenog tjedna EU 2020., čiji je inicijator Glavna uprava Europske komisije za okoliš, a koji ove godine u središte stavlja prirodu i biološku raznolikost pod motom „Novi početak za ljude i prirodu”.

Sudjelovanjem u Zelenom tjednu EU 2020. Europske komisije, Centar kompetencija d.o.o. ove godine obilježava 3 godine rada i 10 godina postojanja Drvnog klastera SLAVONSKI HRAST.