#EUGreenWeek

[ZELENI TJEDAN EU] POZIV DRVOPRERAĐIVAČIMA! – Projekt stručne prakse Šumarskog fakulteta organizira edukaciju za usavršavanje mentora poslodavaca u Vinkovcima

Od 30. rujna do 1. listopada 2020. godine u Vinkovcima se održava stručno usavršavanje mentora i nastavnika o mentoriranju studenata, praćenju rada studenata i vrednovanju ishoda učenja stručne prakse.

Stručno usavršavanje namijenjeno je profesorima Šumarskog fakulteta i mentorima iz poduzeća (budućim poslodavcima) iz drvnog sektora koji će usavršiti svoja znanja i kompetencije te ih primijeniti u radu sa studentima.

Održavanjem dvodnevne edukacije Centar kompetencija d.o.o. će obilježiti Zeleni tjedan EU čiji je inicijator Glavna uprava Europske komisije za okoliš. 2020. godine. Centar kompetencija obilježava 3 godine svoga postojanja i 10 godina Drvnog klastera Slavonski Hrast!

Ukoliko ste se propustili prijaviti, obratite nam se na skrabo@cekom.hr.

Projekt „Razvoj i provedba stručne prakse na studijima Šumarskog fakulteta“ (financiran iz ESF-a) provodi Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Hrvatskom komorom inženjera šumarstva i drvne tehnologije, i Drvnim klasterom Slavonski hrast i Centrom kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj.