Završna konferencija ROSEWOOD projekta i radionica o inovacijama o šumarstvu

VINKOVCI, 22.01.2020. – Uz šumske požare neviđenih razmjera u Australiji, budućnost šumarstva je više nego ikad aktualna tema za razgovor.

Europski odgovori na izazove uzrokovane klimatskim promjenama i rastuće tržište potražnje za drvom bili su u središtu rasprave na završnoj konferenciji ROSEWOOD projekta i radionici o inovacijama u šumarstvu 2020. koja se održala od 15. siječnja do 16. siječnja 2020. godine u Firenci.

Događaj je zajednički organiziran od strane projekta ROSEWOOD Europska mreža za održivo korištenje drva financiranog iz EU programa Obzor 2020, EFI, ERIAFF i drugih europskih udruženja šumarske i drvne zajednice.

Marco Remaschi, ministar poljoprivrede regije Toskane i politički koordinator ERIAFF-a, otvarajući konferenciju, istaknuo je važnost europske razmjene znanja o inovacijama u šumarstvu za jačanje konkurentnosti sektora. Njegovu izjavu pojačao je Alberto Negro, predsjednik ANARF–a i suradnik EUSTAFOR–a, koji je naglasio potrebu za jakim okvirima razmjene znanja, povezivanja stručnjaka i EU aktera iz sektora.

Zanimljiva tema o kojoj se raspravljalo u Firenci bila je upotreba javnih sredstava za šumarski sektor. Unatoč značajnom doprinosu pohrani CO2, očuvanju biološke raznolikosti i bioekonomiji EU, prema analizama provedenim u okviru projekta ROSEWOOD-a, javna potrošnja po hektaru šume u Europi je niska, u rasponu između 5 i 105 eura.

„Mobiliziranje više sirovine iz šuma također zahtijeva mobilizaciju više sredstava, posebno ako želimo potaknuti održivo gospodarenje šumama među vlasnicima manjih šumskih posjeda“, naglasio je ROSEWOOD partner Alvaro Picardo iz Junta de Castilla y Leon.

Pored nedostatka sredstava, članovi ROSEWOOD mreže identificirali su daljnje potrebe i mogućnosti u mobilizaciji drva za regije sjeverne, južne, srednje i istočne Europa. ROSEWOOD je skupio preko 100 primjera najboljih praksi i inovacija koji predlažu ogledna rješenja za izazove ovog sektora, od aktiviranja malih vlasnika do povećanja biološke raznolikosti i otpornosti šuma. Na konferenciji se raspravljalo o preporukama ROSEWOOD smjernica za strateški prijenos primjera dobrih praksi. Digitalne promjene u sektoru kao i borba protiv klimatskih promjena bili su prepoznati kao glavna područja koja pozivaju na snažniju suradnju među europskim akterima.

Govornici na konferenciji pokazali su snagu inovativnosti u šumarstvu od uvođenja novih tehnologija poput „LIDAR-a“ u inventaru šuma za primjenu novih pristupa za upravljanje tijekom drva do lokalne valorizacije drva proizvodnjom ugljena ili biomase.

Sektoru ne nedostaje novih ideja za bolje upravljanje, sječu i obradu drvne sirovine. Projekt ROSEWOOD 4.0. bit će prilika za intenzivniju razmjenu inovacija. Službeno započet u Firenci, projekt će nastaviti posao započet u okviru ROSEWOOD projekta, s jasnim fokusom na digitalizaciju. Ne zaboravimo na buduća izdanja šumarske inovacijske radionice, održane na zajedničkom europskom događaju. Sljedeća radionica će se održati 2021. godine.