Završena edukacija djelatnika Centra kompetencija d.o.o.

VUKOVAR, 09.09.2019. – Djelatnicima Centra kompetencija d.o.o. dodijeljeni su certifikati u okviru trening programa “Otvaranje i upravljanje start-up poduzećem”, “Financijski menadžment” i “Izvori financiranja”.

Kroz trening programe, polaznici su stekli znanja o pokretanju  start-up poduzeća, razradi poslovnog plana, upravljanju vlastitim start-up poduzećem, izradi investicijske studije prema zadanoj metodologiji i analizi poslovanja trgovačkog društva.

Trening programi provedeni su u sklopu projekta „Poboljšanje transnacionalnog poslovnog okruženja kroz razvoj centara poslovnih kompetencija i mreža – competenceNET“, kojem je glavni cilj unaprijediti održivi ekonomski razvoj u Zeničko-dobojskom kantonu (BiH), Vukovarsko-srijemskoj županiji (Hrvatska) i Podgorici (Crna Gora) primjenom inovativnih modela i pristupa u jačanju konkurentnosti lokalnih malih i srednjih poduzeća. Projekt se financira iz sredstava programa INTERREG IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020., a projekt provode Razvojna agencija Žepče d.o.o., Općina Stari Jankovci, Općina Tovarnik i Unija poslodavaca Crne Gore.