Započeo EU projekt ROSEWOOD

15.02.2018. – Zajedno sa 14 partnera, među kojima je i Hrvatski šumarski institut iz Jastrebarskog, Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj sudjeluje u provedbi projekta ROSEWOOD, financiranog iz EU sredstava, koji će omogućiti razmjenu iskustva i inovacija u sektoru šumarstva.

ROSEWOOD će doprinijeti iskorištavanju potencijala drvne industrije poticanjem održivog korištenja drvne sirovine i promicanjem novih pristupa šumarstvu. Cilj je izgraditi europsku mrežu regija koja će omogućiti prijenos primjera dobrih praksi i inovacija u šumarstvu. Cilj je izgraditi europsku mrežu regija koja će omogućiti prijenos primjera dobrih praksi i inovacija u šumarstvu. U tu će svrhu biti uspostavljena četiri Regionalna centra za održivo korištenje drvne sirovine: u Sjevernoj, Južnoj, Srednjoj i Istočnoj Europi. U okviru tih centara, projektni partneri će analizirati trenutne potrebe drvnog sektora u regiji i organizirati radionice i treninge o održivom korištenju drvne sirovine s lokalnim dionicima.

Povezivanjem dionika unutar lanca vrijednosti u šumarstvu, ROSEWOOD će nadoknaditi postojeći nedostatak znanja, poticati preuzimanje novih ideja i stvoriti preduvjete za gospodarska partnerstva između različitih dionika i regija. Projktne aktivnosti će pridonijeti održivom gospodarskom razvoju i održivom razvoju šumarstva i ruralnih područja, u cilju unapređenja EU bioekonomije.

U okviru projekta ROSEWOOD, Centar kompetencija d.o.o. provodi aktivnosti kao centar za Istočnu Europu za održivo korištenje drvne sirovine.

Ovaj je projekt financiran iz programa Europske unije za istraživanje i inovacije Obzor 2020, po ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava br. 776754.

Trajanje projekta: 02/2018 – 02/2020

Proračun: 1,5 milijuna eura

Zemlje: Austrija, Hrvatska, Finska, Francuska, Njemačka, Italija, Rumunjska, Slovenija, Španjolska i Švicarska