Zaključci projekta ROSEWOOD predstavljeni na konferenciji Komisije za prirodne potencijale (NAT) u Europskom odboru regija

BRUXELLES, 13.11.2019. – Direktor Centra kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj Ivan Ambroš, kao menadžer centra za istočnu Europu za održivo korištenje šumske sirovine (East Europe Hub), predstavio je zaključke u okviru projekta ROSEWOOD, na Konferenciji o inovacijama u šumarstvu koja je održana u Europskom odboru regija u organizaciji Komisije za prirodne potencijale (NAT – Commission for natural resources) uz suorganizaciju Europskog šumarskog instituta (EFI) i projekta ROSEWOOD.

Konferenciju je otvorio Ossi Martikainen, Predsjednik Komisije za prirodne potencijale (NAT) u Europskom odboru regija. Prvi dio konferencije bio je usmjeren na predstavljanje izazova i pitanja vezanih za inovacije u sektoru šumarstva, kao i alata koji su dostupni na razini Europske unije. Drugi dio konferencije bio je fokusiran na prezentaciju primjera najboljih praksi.

U tom dijelu predstavljen je projekt ROSEWOOD (HORIZON 2020) i tema održivog korištenja šumske sirovine. Projekt ROSEWOOD je predstavio koordinator projekta Anthony Salingre. U debati su sudjelovali voditelji centara u okviru ROSEWOOD projekta. Iz centra za južnu Europu (South Europe Hub) sudjelovali su Riccardo Castellini, Fabio Boscaleri i Marco Remaschi, a iz centra za središnju Europu (Central Europe Hub) Anthony Salingre.  Predstavnik centra za istočnu Europu (East Europe Hub) i direktor Centra kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj Ivan Ambroš iznio je preporuke donosiocima odluka za jačanje lokalnih lanaca vrijednosti od stabla u šumi pa sve do finalnog proizvoda visoke dodane vrijednosti.

U okviru projekta ROSEWOOD prikupljeni su najbolji primjeri dobre prakse i inovacija iz cijele Europe, koji se mogu implementirati u zemljama istočne Europe za pametno i održivo korištenje vrijedne šumske sirovine. Odgovor na današnje izazove klimatskih promjena, emisije CO2 i ruralnog razvoja je pametno i održivo korištenje šumske sirovine jačanjem kaskadne uporabe drva i lokalnih lanaca vrijednosti šumarstva i drvne industrije – lokalno drvo za lokalne potrebe.

FOTO: European Committee of the Regions