ROSEWOOD Priopćenje za medije: Objavljene smjernice i preglednik mapa za ciljani prijenos najboljih praksi i inovacija u održivom korištenju šumske sirovine

VINKOVCI, 5.11.2019. – ROSEWOOD mreža objavila je rezultate međuregionalne analize održive mobilizacije drva i potencijala prijenosa znanja i najboljih praksi u europskim regijama. ROSEWOOD smjernice za srednju Europu (Njemačka, Austrija, Švicarska), istočnu Europu (Hrvatska, Rumunjska, Slovenija), južnu Europu (Španjolska, Francuska, Italija) i sjevernu Europu (Finska i Skandinavija) kao i primjeri najboljih praksi i inovacija identificirani u sklopu ROSEWOOD mreže mogu se naći na slijedećoj poveznici: mapviewer.rosewood-network.eu. Read more

Najava Regionalne konferencije o inovacijama u šumarstvu koju ROSEWOOD projekt suorganizira u Bruxellesu

VINKOVCI, 31.10.2019. – ROSEWOOD mreža i Komisija za prirodne potencijale će zajedno organizirati Konferenciju za inovacije u šumarstvu u Bruxellesu 13. studenog 2019. godine. Read more

DEKAN PENTEK: ŠUMARSKI FAKULTET U VINKOVCIMA OD AKADEMSKE GODINE 2020./2021.

ZAGREB, 22.10.2019. – Na Svečanoj sjednici Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu povodom 121. obljetnice utemeljenja, u svom pozdravnom govoru dekan prof. dr. sc. Tibor Pentek najavio je pokretanje dislociranog studija drvne tehnologije u Vinkovcima od akademske godine 2020./2021. Read more

Centar kompetencija i East Europe Hub (ROSEWOOD) predstavljeni na zajedničkoj međunarodnoj radionici IEA Bioenergy Task 43 i BioEast inicijative

SOPRON, 10.10.2019. – Na poziv Ministarstva poljoprivrede i Energetskog instituta Hrvoje Požar, Centar kompetencija d.o.o. sudjelovao je na zajedničkoj radionici IEA Bioenergy Task 43 i BioEast inicijative koja se održala 10. listopada 2019. godine u gradu Sopronu, u Mađarskoj. Read more

Sudjelovanje na Međunarodnom sajmu inovacija, gospodarstva i tehničkog stvaralaštva

ILOK, 11.10.2019. – Centar kompetencija d.o.o. sudjelovao je na INVENTUM-u, 13. međunarodnom sajmu inovacija, gospodarstva i tehničkog stvaralaštva mladih. Sajam se održao u Iloku od 11. do 13. listopada u organizaciji udruge inovatora „Tesla“ Ilok, a pod pokroviteljstvom  Vukovarsko-srijemske  županije, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva znanosti i obrazovanja, te uz  potporu Grada Iloka, i raznih  sponzora i donatora. Read more

Najava: „Kreditom do uspjeha 2014., Mjera 1. – Kreditom do konkurentnosti“

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta i Vukovarsko-srijemska županija sukladno Programu poboljšanja kreditiranja poduzetništva i obrta „Kreditom do uspjeha 2014.“ Ugovorili su provedbu kreditne linije „Kreditom do konkurentnosti“. Prilikom reprograma navedene kreditne linije Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta utvrdilo je dodatni kreditni potencijal Vukovarsko-srijemskoj županiji u iznosu od 1.117.562,00 kn. Read more

ROSEWOOD East Europe Hub na 10. Kongresu pilanara jugoistočne Europe

SLAVONSKI BROD, 26.09.2019. – Jubilarni, 10. Kongres pilanara jugoistočne Europe organizirao je Hrvatski drvni klaster, Centar za razvoj i ulaganja i Drvo & Namještaj, pod pokroviteljstvom Ureda Predsjednice Republike Hrvatske, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Hrvatskog Sabora, Grada Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije. Read more

Potpisan ugovor za izgradnju infrastrukturnog projekta „Drvno-tehnološki centar Slavonski hrast“

VUKOVAR, 23.09.2019. – U Maloj županijskoj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije u Palači Srijem danas je potpisan ugovor za izvođenje radova izgradnje u okviru infrastrukturnog projekta „Drvno-tehnološki centar Slavonski hrast“ s tvrtkom Planum-građenje d.o.o. iz Vukovara. Read more

Završena edukacija djelatnika Centra kompetencija d.o.o.

VUKOVAR, 09.09.2019. – Djelatnicima Centra kompetencija d.o.o. dodijeljeni su certifikati u okviru trening programa “Otvaranje i upravljanje start-up poduzećem”, “Financijski menadžment” i “Izvori financiranja”. Read more

Sastanak projektnih partnera u Rovaniemiu

ROVANIEMI, 03.-04.09.2019. – U okviru projekta ROSEWOOD Europska mreža regija za održivo korištenje drvne sirovine održan je sastanak projektnih partnera u Rovaniemi-u 3. i 4. rujna. Sastanak je organiziralo Sveučilište prirodnih znanosti iz Laplanda, Institut prirodnih resursa iz Finske i Steinbeis 2i GmbH, projektni koordinator iz Njemačke. Read more