EU tjedan – Upišite studij drvne tehnologije ili Drvodjelsku tehničku školu u Vinkovcima!

VINKOVCI, 08.05.2020. – Kako vam zvuči karijera u stalnom doticaju s prirodnim materijalima i studiranje u  blizini najveće šume plemenitog hrasta lužnjaka u Europi? Sjajno, zar ne? Drvni sektor ima veliku potrebu za visokoobrazovanim stručnjacima koji pronalaze svoje mjesto na tržištu rada. Read more

EU tjedan – ROSEWOOD4.0

VINKOVCI, 07.05.2020. – ROSEWOOD4.0 dvogodišnji je projekt programa Obzor 2020. za koordinaciju i podršku u okviru poziva za „renesansu ruralnih krajeva“ RUR 2019 „Tematske mreže koje prikupljaju znanje spremno za praksu“, financirano temeljem ugovora broj 862681. ROSEWOOD4.0 čini konzorcij 21 partnera s područja 18 europskih zemalja. Konzorcij, kojim koordinira Steinbeis-Europa-Zentrum iz Njemačke, uključuje posredničke institucije, međunarodne i regionalne mreže, istraživačke institucije i udruženja.  Projekt je započeo u veljači 2020.¸ Read more

EU tjedan – Drvno-tehnološki centar Slavonski hrast

VINKOVCI, 06.05.2020. – „Drvno-tehnološki centar Slavonski hrast“ je projekt inovacijske infrastrukture kojeg je Partnersko vijeće Vukovarsko-srijemske županije jednoglasno usvojilo kao strateški projekt Vukovarsko-srijemske županije i kao takav dio je Razvojne strategije Vukovarsko-srijemske županije do 2020. godine. Centar kompetencija d.o.o. je zadužen za operativnu provedbu projekta. Read more

EU tjedan – projekt ROSEWOOD

VINKOVCI, 05.05.2020. – Projekt ROSEWOOD – Europska mreža regija za održivo korištenje drvne sirovine trajao je od od veljače 2018. do siječnja 2020., a financiran je programom Europske komisije, Obzor 2020. Nositelj projekta je Steinbeis 2i GmbH. Read more

Pohvala mjerama Vlade RH i Hrvatskih šuma

VINKOVCI, 29.04.2020. – Održana je redovna izvještajna sjednica Skupštine Drvnog klastera Slavonski hrast elektronskim putem, s obzirom na izvanredne okolnosti uzrokovane COVID-om-19. Pohvaljene su mjere Vlade RH i Hrvatskih šuma, kao i dinamika brojnih projekata usmjerenih na razvoj šumarstva i drvne industrije Vukovarsko-srijemske županije. Read more

ROSEWOOD4.0: Nova razina umrežavanja!

VINKOVCI, 22.04.2020. – ROSEWOOD4.0 koristi digitalna rješenja za jačanje prijenosa znanja kako bi povezao različite dionike lanca vrijednosti šumarstva i drvne industrije, te kako bi osnažio održivost uporabe drva u Europi.

Ovaj novi projekt, financiran je programom Europske komisije, Obzor 2020., a temelji se na ROSEWOOD mreži regionalnih centara, proširujući već uspostavljenu mrežu, kako u geografskom smislu, tako i po širini alata i rješenja koje koriste dionici diljem Europe. Read more

Europska komisija odobrila i drugi hrvatski program za potporu hrvatskom gospodarstvu zbog posljedica pandemije koronavirusa

VINKOVCI, 14.04.2020. – Programi su odobreni na temelju Privremenog okvira za mjere državne potpore, koji je Europska komisija donijela 19. ožujka 2020., a koji je izmijenjen 3. travnja 2020. Ukupno je odobreno više od 13,5 milijardi kuna za kreditiranje gospodarstvenika kojima je otežano poslovanje zbog posljedica pandemije koronavirusa. Prvim programom HBOR-a, koji je Europska komisija odobrila prije nekoliko dana, za likvidnost izvoznika kroz police osiguranja omogućen je ukupni kreditni potencijal na razini od cca 790 milijuna eura, odnosno 6 milijardi kuna. Read more

HBOR – ESIF krediti za rast i razvoj

VINKOVCI, 27.03.2020. – Hrvatska banka za obnovu i razvitak donijela je paket mjera za male i srednje poduzetnike pogođene pandemijom koronavirusa. Riječ je o kreditima dostupnim na hrvatskom tržištu još od 2018. godine, koji imaju za cilj smanjiti teškoće s kojima se mala i srednja poduzeća susreću u pristupu financiranja zbog niske razine kapitaliziranosti, nedostatnog kolaterala u kombinaciji s relativno velikim rizikom te posljedično nesklonosti poslovnih banaka na njihovo financiranje. Read more

ESIF mikro zajmovi za obrtna sredstva

VINKOVCI, 24.03.2020. – Financijski instrument ESIF (Europski strukturni i investicijski fondovi) mikro zajmovi za obrtna sredstva namijenjen je mikro i malim subjektima malog gospodarstva, a isti se financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. U okviru ovog Financijskog instrumenta HAMAG-BICRO će mikro i malim subjektima malog gospodarstva izravno odobravati male zajmove u iznosu od 1.000 EUR do 25.000 EUR za obrtna sredstva uz kamatnu stopu od 1,5% do 3,5%. Read more

Započeo projekt “Razvoj i provedba stručne prakse na studijima Šumarskog fakulteta”

VINKOVCI, 18.03.2020. – Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, za projekt „Razvoj i provedba stručne prakse na studijima Šumarskog fakulteta“ odobrena su sredstva u iznosu od 3.902.617,14 HRK u sklopu Poziva „Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju iz Europskoga socijalnog fonda“ iz Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“. Ugovori su uručeni 09. ožujka 2020. za 28 projekata ukupne vrijednosti 99,4 milijuna kuna. Read more