Objavljen natječaj za tip Operacije 6.4.1. “Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”

VINKOVCI 21.05.2020. – Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za tip operacije 6.4.1. “Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”  iz Programa ruralnog razvoja.

Svrha ovog natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima. Read more

Objavljen natječaj za tip Operacije 6.2.1. “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti”

VINKOVCI, 27.05.2020. – Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za tip operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja.

Svrha ovog natječaja je pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima. Read more

Studij drvne tehnologije u Vinkovcima predstavljen gradonačelnicima i načelnicima

VINKOVCI, 22.05.2020. – Na 13. sjednici Koordinacije župana, gradonačelnika i načelnika Vukovarsko–srijemske županije, doc. dr. sc. Vjekoslav Živković,  prodekan Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Ivan Ambroš, direktor Centra kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj predstavili su novi preddiplomski stručni studij Drvna tehnologija u Vinkovcima. Read more

Objavljena brošura o Završnoj konferenciji ROSEWOOD projekta

VINKOVCI, 15.05.2020. – ROSEWOOD projekt financiran iz programa Europske unije, Obzor 2020 za istraživanje i inovacije, po ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava br. 776754 uspješno je završen dvodnevnom Završnom konferencijom u Firenci (Italija). Završna konferencija je organizirana u sklopu 4. radionice inovacija u šumarstvu, 15. i 16. siječnja 2020. godine u organizaciji projekta ROSEWOOD, EFI-a, ERIAFF-a i drugih europskih udruženja šumarske i drvne zajednice. Read more

Obavijest o izravnom radu sa strankama Centra kompetencija d.o.o.

VINKOVCI, 12.05.2020. – Odluka o privremenom prekidu izravnog rada sa strankama je ukinuta i Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj od 12. svibnja 2020. godine radi u vremenu od 8 do 16 sati.

U svrhu zaštite zdravlja naših stranaka i djelatnika, molimo sve stranke da se unaprijed najave telefonskim putem na broj 032/540-685, 032/616-595 ili elektroničkim putem na cekom@cekom.hr

EU tjedan – Upišite studij drvne tehnologije ili Drvodjelsku tehničku školu u Vinkovcima!

VINKOVCI, 08.05.2020. – Kako vam zvuči karijera u stalnom doticaju s prirodnim materijalima i studiranje u  blizini najveće šume plemenitog hrasta lužnjaka u Europi? Sjajno, zar ne? Drvni sektor ima veliku potrebu za visokoobrazovanim stručnjacima koji pronalaze svoje mjesto na tržištu rada. Read more

EU tjedan – ROSEWOOD4.0

VINKOVCI, 07.05.2020. – ROSEWOOD4.0 dvogodišnji je projekt programa Obzor 2020. za koordinaciju i podršku u okviru poziva za „renesansu ruralnih krajeva“ RUR 2019 „Tematske mreže koje prikupljaju znanje spremno za praksu“, financirano temeljem ugovora broj 862681. ROSEWOOD4.0 čini konzorcij 21 partnera s područja 18 europskih zemalja. Konzorcij, kojim koordinira Steinbeis-Europa-Zentrum iz Njemačke, uključuje posredničke institucije, međunarodne i regionalne mreže, istraživačke institucije i udruženja.  Projekt je započeo u veljači 2020.¸ Read more

EU tjedan – Drvno-tehnološki centar Slavonski hrast

VINKOVCI, 06.05.2020. – „Drvno-tehnološki centar Slavonski hrast“ je projekt inovacijske infrastrukture kojeg je Partnersko vijeće Vukovarsko-srijemske županije jednoglasno usvojilo kao strateški projekt Vukovarsko-srijemske županije i kao takav dio je Razvojne strategije Vukovarsko-srijemske županije do 2020. godine. Centar kompetencija d.o.o. je zadužen za operativnu provedbu projekta. Read more

EU tjedan – projekt ROSEWOOD

VINKOVCI, 05.05.2020. – Projekt ROSEWOOD – Europska mreža regija za održivo korištenje drvne sirovine trajao je od od veljače 2018. do siječnja 2020., a financiran je programom Europske komisije, Obzor 2020. Nositelj projekta je Steinbeis 2i GmbH. Read more

Pohvala mjerama Vlade RH i Hrvatskih šuma

VINKOVCI, 29.04.2020. – Održana je redovna izvještajna sjednica Skupštine Drvnog klastera Slavonski hrast elektronskim putem, s obzirom na izvanredne okolnosti uzrokovane COVID-om-19. Pohvaljene su mjere Vlade RH i Hrvatskih šuma, kao i dinamika brojnih projekata usmjerenih na razvoj šumarstva i drvne industrije Vukovarsko-srijemske županije. Read more