Predstavljanje primjera dobrih praksi ROSEWOOD4.0 Centra za jugoistočnu Europu – video 1/5

U seriji videa, svaki četvrtak predstavit ćemo jedan od pet primjera dobrih praksi Centra za jugoistočnu Europu. Prvi video u nizu predstavlja aplikaciju tvrtke Hrvatske šume d.o.o. koja pruža vektorski pregled svih 16 uprava šuma, podružnica Hrvatskih šuma i to do razine odjela.

Aplikacija prikazuje i podatke za privatne šume za koje postoji odobren program gospodarenja. Aplikacija u kartografskom prikazu omogućuje pregled informacija u tekstualnom i tabličnom obliku, kao i prostorni prikaz vrste drveta u određenoj šumi ili području. Dodatno, prikazuju se dva parametra za svaku vrstu drveta, ukupan obujam debla i godišnji rast. Vektorski podaci o granicama područja gospodarenja (uprave šuma, šumarije, gospodarske jedinice, itd.) za državne i privatne šume prikazani su na Google Maps kartografskoj podlozi. Osim osnovnih informacija o upravama šuma, podružnicama i šumarijama, omogućen je pregled komisijskog zapisnika i određenih rješenja o odobrenju osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu kao i rekapitulacije obrazaca koji daju prikaz drvne mase i prirasta po vrstama drveća. Aplikacija je inovativno rješenje obzirom da na jednom mjestu korisniku pruža pregled i informacije o državnim i privatnim šumama.

Klikom na link možete besplatno i bez registracije pristupiti aplikaciji.

Budite s nama i sljedeći četvrtak!