Šiška d.o.o.

Uplatom 583.765,40 kuna uspješno proveden još jedan projekt iz mjere 8.6.2. PRR

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je nakon uspješno završene administrativne kontrole projekta isplatila više od pola milijuna kuna tvrtki Šiška d.o.o. iz Štitara za modernizaciju poslovanja.

Projektom u vrijednosti od 1.349.504,00 HRK nabavljena je tračna pila paralica i stroj za blanjanje, silos sa ciklonom za skladištenje piljevine te montažne sušionice za drvo. Nabavljena oprema u sklopu projekta je doprinijela modernizaciji proizvodnje.

Tvrtka Šiška d.o.o. time je uspješno završila provedbu projekta iz mjere 8.6.2. Programa ruralnog razvoja – „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva“.

Pomoć u pripremi i provedbi projekta pružio je Centar kompetencija d.o.o.