U Osijeku smo održali drugi B2B projekta centrikomNET (Interreg IPA CBC HR-BA-ME)

24. svibnja 2022. godine, u Vijećnici Osječko-baranjske županije u Osijeku održana je tematska radionica o Kaskadnom korištenju šumske biomase, koju su zajednički organizirali projekti GoDanuBio (Interreg V-B Dunav 2014.-2020.), BIOEASTsUP (Obzor 2020) i centrikomNET (Interreg IPA CBC HR-BA-ME).

U okviru zajedničke radionice održan je B2B događaj projekta „Povećanje konkurentnosti transnacionalnih centara poslovnih kompetencija i mreža-centrikomNET“ u organizaciji Centra kompetencija Vukovarsko-srijemske županije.

Biljana Kulišić iz Energetskog instituta Hrvoje Požar predstavila je projekt BIOEASTsUP, Ana Dijan iz Hrvatskog drvnog klastera predstavila je ulogu klastera u prelasku na bioekonomiju, a projekt centrikomNET predstavila je voditeljica projekta Anita Jakovljević Drmić.

Projekt Povećanje konkurentnosti transnacionalnih centara poslovnih kompetencija i mreža-centrikomNET čija je ukupna vrijednost 659.563,58 EUR, financiran je sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije. Glavni cilj projekta je ojačati organizacije za poslovnu podršku u Vukovarsko-srijemskoj županiji (RH), Zeničko-dobojskom kantonu (BiH) i Podgorici (CG) primjenom inovativnih modela i pristupa za povećanje konkurentnosti lokalnih MSP-a.