U Ljubljani organizirana radionica za identificiranje novih poslovnih ideja

LJUBLJANA, 14.03.2019. – U okviru projekta ROSEWOOD Europska mreža regija za održivo korištenje drvne sirovine, na Šumarskom institutu Slovenije održana je radionica stručnjaka centra za istočnu Europu (East Europe Hub). Tema radionice bila je razvoj poslovnih ideja s naglaskom na kaskadnu uporabu drva. Organizator radionice je bio Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj iz Hrvatske u suradnji sa Šumarskim institutom iz Slovenije.

Na radionici su još sudjelovali i projektni partneri Hrvatski šumarski institut, KO-FA / PROWOOD klaster te stručnjaci iz slijedećih organizacija: Šumarski fakultet sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska), Pins d.o.o. Lokalna razvojna agencija (Hrvatska), Hrvatske šume (Hrvatska), Poslovni Puls d.o.o. (Rumunjska), Ministarstvo poljoprivrede (Hrvatska), Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima Vukovarsko-srijemske županije (Hrvatska), Gospodarska komora Slovenije, Udruženje za preradu namještaja i drva (Slovenija), Sveučilište u Ljubljani, Biotehnički fakultet, Zavod za znanost i tehnologiju drva (Slovenija), M SORA (Slovenija), Slovenski nacionalni kemijski institut (Slovenija),  Klaster drvne industrije (Slovenija), Gozdno gospodarstvo Les d.o.o.  (Slovenija).

U svrhu jačanja kapaciteta za nove prilike u vrednovanju drvne sirovine, sudionici ROSEWOOD radionice su na temelju regionalne SWOT analize drvnog sektora, međuregionalnih smjernica kao i prikupljenih primjera najboljih praksi i inovacija, identificirali nove poslovne ideje. Nadalje će u okviru ROSEWOOD projekta predmetne ideje biti prioritizirane te odabrana jedna ideja za koju će biti pripremljen poslovni model.