Šume zaslužuju više – Uspješno završen projekt ROSEWOOD (Obzor 2020.)

FIRENCA, 16.01.2020. – Dvodnevnom Završnom konferencijom u glavnom gradu talijanske pokrajine Toscane, uspješno je završen projekt ROSEWOOD Europska mreža regija za održivo korištenje šumske sirovine u okviru kojeg je Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj imao ulogu Centra za istočnu Europu (East Europe Hub) zajedno sa Hrvatskim šumarskim institutom iz Jastrebarskog, Slovenskim šumarskim institutom i rumunjskim klasterom PRO-WOOD.

Projekt je započeo u veljači 2018. godine i završava u siječnju 2020. Nositelj projekta je Steinbeis 2i GmbH, na projektu je sudjelovalo ukupno 15 projektnih partnera iz 10 europskih zemalja, ukupna vrijednost projekta je preko 1,5 milijuna eura i 100% je financiran u okviru programa Obzor 2020 (HORIZON 2020). Više informacija o projektu dostupno je na službenoj web stranici projekta: https://rosewood-network.eu/, a više o Centru za istočnu Europu na:  https://rosewood-network.eu/rosewood-hubs/east-europe-hub/.

Početnu konferenciju su uvodnim govorima otvorili ministar poljoprivrede talijanske regije Toscana i politički koordinator ERIAFF-a, Marco Remaschi, predsjednik ANARF-a Alberto Negro i koordinator projekta ROSEWOOD dr. Anthony Salingre koji je uvodno predstavio projekt. Prvog dana konferencije koju je moderirao Harald Mauser iz Europskog šumarskog instituta predstavljeni su rezultati projekta i smjernice od strane menadžera cenatar za istočnu, južnu, sjevernu i središnju Europu i Preglednik europskih primjera dobrih praksi i inovacija https://mapviewer.rosewood-network.eu/. Aktivnosti i rezultate Centra za istočnu Europu (East Europe Hub) predstavio je menadžer Centra za istočnu Europu i direktor Centra kompetencija dr. sc. Ivan Ambroš. Za područje istočne Europe, odabrana je i predstavljena inovativna projektna ideja „Od otpada do novog proizvoda“ tvrtke M SORA iz Slovenije, koju je predstavila Barbara Šubić.

Drugog dana konferencije menadžeri centara su predstavili i preporuke za programe obrazovanja i osposobljavanja, mogućnosti financiranja te preporuke za donosioce odluka. Navedene preporuke su nastale kao rezultat sudjelovanja velikog broja stručnjaka iz različitih sektora, u okviru cjelokupnog lanca vrijednosti šumarstva i drvne industrije. Centar kompetencija je kao Centar za istočnu Europu okupio više od 50 stručnjaka iz 10 zemalja istočne Europe, kojima se zahvaljujemo na doprinosu i suradnji.

Na Završnoj konferenciji su sudjelovale i voditeljica Odjela za razvoj i poslovanje u Centru kompetencija Danijela Šarić-Bartolović i asistentica na projektu Iva Božić.

Stvaranje i jačanje lokalnih lanaca vrijednosti šumarstva i drvne industrije od stabla u šumi pa sve do finalnih proizvoda visokog stupnja finalizacije i visoke dodane vrijednosti s primjenom kaskadne uporabe drva i kružne ekonomije, preduvjet je za pametno i održivo korištenje našeg vrijednog šumskog bogatstva.

Zaključno, šume mogu dati veliki doprinos ugljičnoj neutralnosti i održivom razvoju baziranom na bioekonomiji i kružnoj ekonomiji. Za to su potrebna veća izdvajanja javnih sredstava za šume, šumarstvo i drvnu industriju, kontinuirane prilagodbe obrazovnih programa trenutnim izazovima sektora i prepoznavanje šume od strane donosioca odluka kao ključnog čimbenika za postizanje zacrtanih ciljeva ugljične neutralnosti Europe do 2050. godine.

Europljani sa samo 4% udjela svjetskih šuma, dobijaju 16% svjetske drvne sirovine i 27% ostale dodane vrijednosti koje šume daju na globalnoj razini.

Ekonomska, ekološka i društvena vrijednost šuma je nemjerljiva i nenadoknadiva, stoga smo svi pozvani to i prepoznati, jer šume zaslužuju više!