ROSEWOOD4.0 (Obzor 2020) – suradnja s Centrom za sjevernu Europu za održivo korištenje šumske sirovine

Centar kompetencija d.o.o. kao voditelj Centra za jugoistočnu Europu ROSEWOOD mreže za održivo korištenje šumske sirovine, sudjelovao je na radionici Centra za sjevernu Europu.

Voditeljica projekta ROSEWOOD4.0 Danijela Šarić Bartolović na radionici je predstavila primjere dobre prakse prikupljene u okviru Centra za jugoistočnu Europu, a koji bi mogli utjecati na slabosti identificirane SWOT analizom Centra za sjevernu Europu.

Prisutnima su predstavljene smjernice koje analiziraju sektor šumarstva i drvne industrije Centra za sjevernu Europu s prijedlozima za poboljšanje.

Virtualna radionica održana je u organizaciji Laplandskog sveučilišta primijenjenih znanosti (Finska), Instituta prirodnih resursa (Finska), Klastera bioekeonomije Paper province (Švedska) i Klastera drvno-mehaničkog lanca vrijednosti Tretorget (Norveška). Na radionici su sudjelovali i voditelji centara za srednjezapadnu Europu, srednjeistočnu Europu i jugozapadnu Europu.

Više o projektu ROSEWOOD4.0 financiranom iz Programa Obzor 2020. i Centru kompetencija kao voditelju centra za jugoistočnu Europu za održivo korištenje šumske sirovine pročitajte na: https://rosewood-network.eu

 

ROSEWOOD4.0