ROSEWOOD: Predstavljen projekt i održana radionica za „Interregional Roadmap“ u okviru konferencije Adriatic Wood Days

DUBROVNIK, 04.12.2018. – Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj je kao projektni partner i centar za istočnu Europu, predstavio projekt ROSEWOOD (Obzor 2020.) i organizirao radionicu za izradu „Interregional Roadmap“ na međunarodnoj konferenciji Adriatic Wood Days. 

Adriatic Wood Days je središnji sektorski događaj u jugoistočnoj Europi i Mediteranu u organizaciji Hrvatskog drvnog klastera, koji je već četvrtu godinu za redom u Dubrovniku okupio šumare, vodeće drvno-prerađivačke tvrtke, obrazovne institucije, strukovne organizacije, razvojne agencije, međunarodne stručnjake i policy makere iz Hrvatske i susjednih zemalja.

Više od 150 sudionika tijekom dva dana bavilo se temama EU fondova i korištenja sredstava, predstavljanjem europskih projekata, novitetima te uspješnim regionalnim projektima s naglaskom na sve veću ulogu biomase u energetici.

Na konferenciji je aktivno sudjelovao i zamjenik župana Vukovarsko-srijemske županije Josip Dabro, koji je sudjelovao na panel raspravi na temu raspodjele drvne sirovine gdje je rekao da se drvna sirovina mora prerađivati tamo gdje se i posiječe.

Prvog dana konferencije direktor Centra kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj dr. sc. Ivan Ambroš predstavio je projekt ROSEWOOD, financiran u okviru programa Obzor 2020 čija je vizija povećati uporabu šumskih resursa u europskim regijama uz iskorištavanje svog potencijala opskrbe europske bioekonomije drvom odnosno promicanje veće uporabe drva, ali u granicama ekološke prihvatljivosti stvarajući trajnu vrijednost za europsku bioekonomiju.

Drugog dana konferencije, direktor dr. sc. Ivan Ambroš i voditeljica projekta Danijela Šarić Bartolović organizirali su radionicu za „Interregional Roadmap“ u okviru projekta ROSEWOOD koja je okupila stručnjake iz cjelokupnog lanca vrijednosti šumarstva i drvne industrije.

Hrvatsko šumarstvo i drvno-prerađivačka industrija iz godine u godinu raste i ostvaruje izvrsne izvozne rezultate, ali za pravi iskorak prema većoj iskorištenosti jedinstvene kvalitetne sirovine poput slavonskog hrasta potrebno je dodatno brendirati cijelu branšu, kao i same finalne proizvode u jedinstven, prepoznatljiv izvozni proizvod, uz aktivnija potporu države. Stoga je glavna poruka skupa Adriatic Wood Days: Hrvatska ima znanja i kvalitetnu sirovinu za svjetski konkurentne proizvode iz drva.