Promidžbeni film o ROSEWOOD projektu

VINKOVCI 31.01.2020. – Centar kompetencija d.o.o. kao voditelj Centra za Istočnu Europu, izradio je promidžbeni film o ROSEWOOD projektu.

Promidžbeni film nastao je radi upoznavanja lokalne i šire zajednice te dionika u šumarstvu i drvnoj industriji s rezultatima ROSEWOOD projekta s naglaskom na prikupljene primjere dobre prakse i inovacija iz cijele Europe. Promidžbeni film o ROSEWOOD projektu je objavljen na web stranici Centra kompetencija d.o.o. i društvenim mrežama.