Potpisan ugovor za izgradnju infrastrukturnog projekta „Drvno-tehnološki centar Slavonski hrast“

VUKOVAR, 23.09.2019. – U Maloj županijskoj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije u Palači Srijem danas je potpisan ugovor za izvođenje radova izgradnje u okviru infrastrukturnog projekta „Drvno-tehnološki centar Slavonski hrast“ s tvrtkom Planum-građenje d.o.o. iz Vukovara.

Ugovor su potpisali zamjenik župana Vukovarsko-srijemske županije Josip Dabro u ime župana Bože Galića i vlasnik tvrtke Planum-građenje d.o.o. iz Vukovara, Đuro Bamburač.

Infrastrukturni projekt „Drvno-tehnološki centar Slavonski hrast“ je Partnersko vijeće Vukovarsko-srijemske županije jednoglasno usvojilo kao strateški projekt Vukovarsko-srijemske županije i kao takav dio je Razvojne strategije Vukovarsko-srijemske županije do 2020. godine.

Nakon više godina pripreme tehničke i projektne dokumentacije, projekt je prošle godine prijavljen na Ograničeni poziv za dostavu prijedloga razvojnih projekata Ministarstva poljoprivrede u okviru provedbe Razvojnog sporazuma za područje Slavonije, Baranje i Srijema. Ministarstvo poljoprivrede je odobrilo sredstva za realizaciju projekta u iznosu 24.997.781,16 kuna.

Rezultat projekta će biti izgrađen i opremljen objekt inovacijske infrastrukture na lokaciji poduzetničke zone Ambarine u općini Gradište, opremljen s:
• naprednim 3D tehnologijama za razvoj novih proizvoda,
• modernim CNC strojem za izradu prototipa,
• strojevima za pripremu i obradu drva,
• alatima za tvorničku kontrolu kvalitete,
• sušionicom,
• eksperimentalnom sušionicom i
• kotlovnicom na biomasu.

Inicijator projekta je Drvni klaster Slavonski hrast, nositelj projekta je Vukovarsko-srijemska županija, a projekt provodi Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj.

Vukovarsko-srijemska županija – „zemlja hrasta“

Na području Vukovarsko-srijemske županije nalazi se najveći cjeloviti kompleks šuma hrasta lužnjaka u Europi – Spačvanski bazen – najvrijedniji šumski resurs Republike Hrvatske sa svjetski poznatim i priznatim slavonskim hrastom. Za ovu vrijednu sirovinu dosad na ovom prostoru nije postojala inovacijska i istraživačka infrastruktura u kojoj bi se kontinuirano vršile aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija i koja bi prenosila i stvarala nova znanja i nove tehnologije, neophodne za razvoj gospodarstva i otvaranje novih radnih mjesta.

Dovršetkom infrastrukturnog projekta „Drvno-tehnološki centar Slavonski hrast“ doprinijet će se pametnom i održivom korištenju vrijednog šumskog resursa u skladu s direktivama i strategijama Europske unije i Republike Hrvatske, na način da će se poticati aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija, kako bi se vrijedna šumska sirovina u konačnici prerađivala u ekološke proizvode visokog stupnja finalizacije i visoke dodane vrijednosti, a sve u cilju poboljšanja poslovanja i poslovnog okruženja u drvno-prerađivačkom sektoru, održivog razvoja i zaštite okoliša s pozitivnim učincima ne samo na drvoprerađivače korisnike infrastrukture, već posredno i na sve stanovnike Vukovarsko-srijemske županije, Republike Hrvatske i Europske Unije.

Svečanom potpisu ugovora bili su nazočni i pročelnica Zrinka Čobanković, predsjednik Drvnog klastera Slavonski hrast dr. sc. Josip Faletar, zamjenik predsjednika Drvnog klastera Slavonski hrast Mijo Ćošković i direktor Centra kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj dr. sc. Ivan Ambroš.