HAMAG-BICRO B-Light natječaj

Otvoren 4. natječaj za dostavu projektnih prijedloga (Light Project Proposal) za suradnju MSP-ova na pograničnom području Mađarska-Hrvatska

HAMAG-BICRO je otvorila 4. natječaj za dostavu projektnih prijedloga (Light Project Proposal) za suradnju MSP-ova na pograničnom području Mađarska-Hrvatska, “Fostering value added business cooperation between SMEs operating on different sides of the Hungary-Croatia border” (“B Light”) u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.

Prihvatljivi prijavitelji su MSP-ovi koji imaju sjedišta ili podružnice u pograničnim županijama Hrvatske i Mađarske.

Maksimalna stopa sufinanciranja za partnere obje zemlje je 75% dok su iznosi potpore za Light projekt po Light partneru sljedeći:

  • Minimalni iznos za prihvatljive troškove iznosi 40.000,00 eura,
  • Maksimalni iznos za prihvatljive troškove iznosi 160.000,00 eura.

Prihvatljivi troškovi projekta su: troškovi pripreme, troškovi osoblja, uredski i administrativni troškovi (najam prostora, režije, osiguranje, IT sustav, održavanje, čišćenje, popravci itd.), troškovi putovanja i smještaja, usluge vanjskih stručnjaka, troškovi opreme (informatička oprema, namještaj, laboratorijska oprema, strojevi, alati, uređaji), troškovi infrastrukture (rekonstrukcija, obnova, proširenje poslovnog prostora).

Minimalan oblik suradnje na projektu je razvoj zajedničke tehnologije, usluge ili proizvoda nastalih povezivanjem Light korisnika koji djeluju na različitim stranama granice, a radi uspostave nove opskrbne mreže i/ili zajedničkog nastupa na novim tržištima.

Prijave se zaprimaju od 16.11.2020. do 15.01.2021. godine putem web platforme http://blighthuhr.eu/

Dodatne informacije o natječaju dostupne na linku: http://www.zra.hr/index.php/vijesti/item/618-b-light-otvoren-cetvrti-natjecaj-za-dostavu-projektnih-prijedloga