Odradi stručnu praksu u Spačvi!

U okviru projekta „Razvoj i provedba stručne prakse na studijima Šumarskog fakulteta“ objavljen je  poziv studentima prve godine diplomskog studija Drvnotehnološki procesi za prijavu na program Grupne stručne prakse u Spačvi d.d.

Grupna stručna praksa će trajati 10 dana u periodu od 22.02.2021. do 03.03.2021.

Tijekom grupne stručne prakse studenti će uz nadzor i mentorstvo nastavnika s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije te mentora iz tvrtke Spačva d.d. steći dodatna praktična znanja i vještine iz područja: pilanske tehnologije, hidrotermičke obrade, tehnologije proizvodnje furnira, primjene i korištenja strojeva i alata za obradu drva i proizvodnje peleta.

Prijava se vrši putem obrasca, na način da se ispunjen i potpisan obrazac pošalje e-mailom na Centar za stručnu praksu i razvoj karijera: czp@sumfak.hr

Više o samom pozivu na sljedećem linku.

Projekt je financiran 100% iz Europskog socijalnog fonda, a uz Fakultet  šumarstva i drvne tehnologije kao nositelja projekta, sudjeluju partneri Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj i Drvni klaster Slavonski hrast.