Od otpada do novog proizvoda – Radionica razvoja poslovnog modela

Projekt ROSEWOOD (Europska mreža regija za održivo korištenje drvne sirovine) financiran iz programa Europske unije za istraživanje i inovacije, Obzor 2020 ima za cilj doprinijeti povećanju opskrbe Europske bioekonomije, primarnim i sekundarnim drvnim sirovinama uz istovremeno očuvanje biološke raznolikosti, ekološke i društvene funkcije šuma.

Na temelju  regionalnih SWOT analiza drvnog sektora, ROSEWOOD je razvio međuregionalne smjernice s primjerima najboljih praksi i inovacija kako bi izgradio kapacitete za nove mogućnosti u valorizaciji drva. Na temelju izrađenih dokumenata, partneri centra za istočnu  Europu (East Europe Hub) organizirali su radionicu u Ljubljani, Slovenija (14.03.2019.) na kojoj su stručnjaci imali priliku identificirati nove poslovne ideje. Zatim je slijedila organizacija druge radionica za razvoj poslovnih ideja u Brašovu, Rumunjska (11.04.2019.). Program radionice bio je usmjeren na razvoj poslovnih modela za daljnju razradu i analizu identificiranih ideja, kao i na stvaranje radne skupine kao projektnog partnerstva za pripremu projektne ideje.

Stručnjaci iz lanca vrijednosti šumarstva i drvne industrije su kao sudionici radionica odabrali ideju Od otpada do novog proizvoda koja predstavlja pilot projekt  prikupljanja otpada (staro / rabljeno drvo, građevinski drvni otpad, gradski drvni otpad) kao resurs za nove proizvode više dodane vrijednosti. Projekt obuhvaća drvno-prerađivačke tvrtke zainteresirane za proizvodnju proizvoda primjenom novih metoda (ponovnom uporabom drva).

Cilj projekta je doprinijeti smanjenju količine drvnog otpada, povećanju proizvedenih proizvoda iz drvnog otpada, povećanju proizvoda dodane vrijednosti, razvoju sustava certificiranja za proizvode proizvedene od ponovno korištenog drva, promicanju recikliranja i zaštite okoliša i podizanju svijesti o ekološkoj strani projekta. Partneri na projektu bi bili sveučilišta i fakulteti za razvoj tehnologije, lokalne vlasti i potencijalni izvori drvnog otpada, odjeli za certifikaciju i tvrtke zainteresirane za novu metodologiju proizvodnje. Projekt naglašava važnost pametnog korištenja drvnih ostataka i drvnog otpada.