Objavljena brošura o Završnoj konferenciji ROSEWOOD projekta

VINKOVCI, 15.05.2020. – ROSEWOOD projekt financiran iz programa Europske unije, Obzor 2020 za istraživanje i inovacije, po ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava br. 776754 uspješno je završen dvodnevnom Završnom konferencijom u Firenci (Italija). Završna konferencija je organizirana u sklopu 4. radionice inovacija u šumarstvu, 15. i 16. siječnja 2020. godine u organizaciji projekta ROSEWOOD, EFI-a, ERIAFF-a i drugih europskih udruženja šumarske i drvne zajednice.

Cilj radionice bio je promicanje razmjene znanja stručnjaka i praktičara iz cijele Europe snažno povezanih s regionalnim i lokalnim inovacijskim ekosustavima posvećenih šumama i šumarstvu. Na radionici su sudjelovali stručnjaci cjelokupnog lanca vrijednosti šumarstva i drvne industrije. Rasprave sa stručnjacima održane su na četiri odabrane teme: podrška održivoj upotrebi drva i biomase, potpora provedbi usluga vezanih za ekosustav šuma, upravljanje utjecajima koji se odnose na klimatske promjene i poboljšanje pristupa i alata za održivo gospodarenje šumama.

Na radionici je naglašena potreba za pristupom učenju koje bi se moglo iskoristiti za promoviranje upotrebe lokalnog drva i uspostaviti i ojačati lokalne lance vrijednosti, od stabla u šumi sve do finalnog proizvoda s visokom dodanom vrijednošću.

U sklopu radionice voditelji centara za istočnu, južnu, sjevernu i središnju Europu predstavili su rezultate projekta, smjernice, Preglednik europskih primjera dobrih praksi i inovacija (https://mapviewer.rosewood-network.eu/), preporuke za programe obrazovanja i osposobljavanja, mogućnosti financiranja te preporuke za donosioce odluka. Također, predstavljene su inovativne projektne ideje prikupljene u sklopu provedbe ROSEWOOD projekta.

Objavljena brošura u kojoj se nalaze dodatne informacije o ROSEWOOD projektu i zaključcima s 4. radionice inovacija u šumarstvu nalazi se na: https://bit.ly/3bpsjkc

Također, u sklopu brošure spomenut je i nastavak projekta ROSEWOOD pod nazivom ROSEWOOD4.0. koji je usmjeren na poboljšanje postojeće ROSEWOOD mreže EU regija i njezinih aktivnosti, omogućujući dionicima lanca vrijednosti šumarstva i drvne industrije povezivanje i razmjenu dobrih praksi na terenu. Konačni cilj je učinkovito prenošenje znanja unutar i između regija pomoću modernih alata kao što su digitalne platforme, rješenja za digitalne treninge itd.