APPRRR

Objavljen natječaj za tip Operacije 6.2.1. “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti”

VINKOVCI, 27.05.2020. – Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za tip operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja.

Svrha ovog natječaja je pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (najmanje godinu dana u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu). Fiksni iznos javne potpore iznosi 50.000,00 EUR. Prijavitelj može podnijeti zahtjev za potporu za jedan od navedenih sektora:

1. sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda;

2. sektor pružanja usluga u ruralnim područjima:

    • usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima,
    • usluge u društvenim djelatnostima,
    • intelektualne usluge;

3. sektor turizma u ruralnom području;

4. sektor tradicijskih i umjetničkih obrta.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je do 4. kolovoza 2020. godine.

Dodatne informacije o Natječaju: https://www.apprrr.hr/podmjera-6-2-potpora-ulaganju-u-pokretanje-nepoljoprivrednih-djelatnosti-u-ruralnim-podrucjima/