Vukovarsko-srijemska županija

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava namijenjen poduzetnicima

VINKOVCI, 15.06.2020. – Vukovarsko-srijemska županija donijela je Odluku o  mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području Županije za 2020. godinu. Pravo na potporu imati će poduzetnici, obrti te ostali subjekti koji se svrstavaju u mikro, male i srednje subjekte sa sjedištem na području Vukovarsko-srijemske županije, kao i klasteri i udruge koje u svom djelokrugu posla potiču i doprinose razvoju gospodarstva na području Županije.

Javni poziv za dodjelu sredstava poduzetnicima objaviti će se na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije u petak 19. lipnja 2020. godine.

Za više informacija o Javnom pozivu obratite nam se na cekom@cekom.hr ili 032/540-685.