HBOR – ESIF krediti za rast i razvoj

VINKOVCI, 27.03.2020. – Hrvatska banka za obnovu i razvitak donijela je paket mjera za male i srednje poduzetnike pogođene pandemijom koronavirusa. Riječ je o kreditima dostupnim na hrvatskom tržištu još od 2018. godine, koji imaju za cilj smanjiti teškoće s kojima se mala i srednja poduzeća susreću u pristupu financiranja zbog niske razine kapitaliziranosti, nedostatnog kolaterala u kombinaciji s relativno velikim rizikom te posljedično nesklonosti poslovnih banaka na njihovo financiranje.

U okviru ovog Programa, prihvatljivi korisnici kredita su mali i srednji poduzetnici:

  • koji posluju na teritoriju Republike Hrvatske najmanje 2 godine prije podnošenja zahtjeva za kredit,
  • koji ispunjavaju sve uvjete prihvatljivosti,
  • koji planiraju ulaganja u prihvatljivim sektorima.

Jedan kredit sastoji se od sredstava iz izvora ESIF-a i od sredstava iz izvora poslovne banke u omjeru 50:50. Iznos kredita može biti od 100.000 EUR do 3.000.000 EUR (u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan zaključenja ugovora), a rok otplate do maksimalno 12 godina. Kamatna stopa na dio glavnice kredita iz ESIF iznosi 0%, a na dio glavnice kredita poslovne banke u skladu s poslovnom odlukom banke.

Za više informacija o HBOR – ESIF kreditima za rast i razvoj, obratite nam se na cekom@cekom.hr ili 032/540-685.