#EUtjedan

EU tjedan – Upišite studij drvne tehnologije ili Drvodjelsku tehničku školu u Vinkovcima!

VINKOVCI, 08.05.2020. – Kako vam zvuči karijera u stalnom doticaju s prirodnim materijalima i studiranje u  blizini najveće šume plemenitog hrasta lužnjaka u Europi? Sjajno, zar ne? Drvni sektor ima veliku potrebu za visokoobrazovanim stručnjacima koji pronalaze svoje mjesto na tržištu rada.

Upis na studij drvne tehnologije u Vinkovcima

Nakon što su Vukovarsko-srijemska županija, Grad Vinkovci, Centar kompetencija d.o.o. i Šumarski fakultet 2019. potpisali sporazum i ugovor o suradnji, a Senat Sveučilišta u Zagrebu 18. veljače 2020. dao svoju suglasnost, postignuti su svi preduvjeti za početak izvođenja studija drvne tehnologije u Vinkovcima, počevši od akademske godine 2020./2021.

Studij drvne tehnologije u Vinkovcima, u prvi semestar može upisati do 40 studenata. Trajat će 6 semestara, a njegovim završetkom, studenti će steći stručni naziv – stručni prvostupnik drvne tehnologije. Nositelj organizacije i izvođenja nastave na stručnom studiju je Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet. Završetkom studija prvostupnici imaju mogućnost nastavka studiranja na nekom od diplomskih ili specijalističkih studija Šumarskog fakulteta u Zagrebu ili drugih fakulteta.

Još uvijek ste u nedoumici? Posjetite Facebook stranicu Šumarskog fakulteta, virtualno prošećite galerijom Otvorenih vrata fakulteta i uvjerite se zašto je drvna tehnologija zakon!

Ovim putem sve zainteresirane želimo pozvati da upišu ovaj studij, a sve informacije vezane za upis i o studiju općenito možete pronaći na stranicama Šumarskog fakulteta, odnosno na sljedećoj poveznici: https://www.sumfak.unizg.hr/hr/studiji/studij-drvne-tehnologije/preddiplomski-strucni-studij/

Studij drvne tehnologije u Vinkovcima

Odobren projekt stručne prakse

Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, za projekt „Razvoj i provedba stručne prakse na studijima Šumarskog fakulteta“ odobrena su sredstva u iznosu od 3.902.617,14 HRK u sklopu Poziva „Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju iz Europskoga socijalnog fonda“ iz Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“

Studenti će kroz ovaj projekt steći praktične vještine i znanja, kao i prvo radno iskustvo sudjelovanjem u aktivnostima koje se temelje na rješavanju stvarnih problema u sektoru. Studenti šumarstva i drvne tehnologije će edukacijom kroz stručnu praksu u vidu mentoriranog praktičnog rada na fakultetu, grupne višednevne terenske nastave u tvrtkama i parkovima prirode te individualne prakse u tvrtkama u trajanju od mjesec dana steći dodatne vještine za uspješnije uključivanje na tržište rada.

Projektom će se također omogućiti i opremanje računalne učionice, nabava specijalnog softvera za vođenje proizvodnje te opremanje radionice za stručnu praksu za studente drvne tehnologije. Uz postojeći suvremeni 5-osni CNC stroj, te 3D skener i printer, studenti će od sada imati priliku koristiti i laserski uređaj za graviranje i rezanje i niz drugih strojeva pomoću kojih će ne samo praktično učiti nego će moći izrađivati modele i prototipove proizvoda.

Partneri na projektu su Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Drvni klaster Slavonski hrast i Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj.

Upis u Drvodjelsku tehničku školu u Vinkovcima

Osim poziva maturantima na upis studija drvne tehnologije u Vinkovcima, pozivamo i učenike osmih razreda na upis u Drvodjelsku tehničku školu u Vinkovcima jer drvo je prvo!