#EUtjedan

EU tjedan – ROSEWOOD4.0

VINKOVCI, 07.05.2020. – ROSEWOOD4.0 dvogodišnji je projekt programa Obzor 2020. za koordinaciju i podršku u okviru poziva za „renesansu ruralnih krajeva“ RUR 2019 „Tematske mreže koje prikupljaju znanje spremno za praksu“, financirano temeljem ugovora broj 862681. ROSEWOOD4.0 čini konzorcij 21 partnera s područja 18 europskih zemalja. Konzorcij, kojim koordinira Steinbeis-Europa-Zentrum iz Njemačke, uključuje posredničke institucije, međunarodne i regionalne mreže, istraživačke institucije i udruženja.  Projekt je započeo u veljači 2020.¸

ROSEWOOD4.0 je nastavak projekta ROSEWOOD i fokusiran je na digitalizaciju i digitalne alate za prijenos znanja, programe obuke i prakse, te omogućuje praktičarima u sektoru šumarstva i drvne industrije dijeljenje znanja s mnogo većim učinkom. Projekt poboljšava postojeću mrežu europskih regija ROSEWOOD, kako bi pružio dionicima lanca vrijednosti šumarstva i drvne industrije, veće mogućnosti za razmjenu primjera dobrih praksi na terenu i omogućio pristup širokom spektru tehnoloških i ne-tehnoloških inovacija.

Fokus na digitalne platforme i digitalna rješenja za obuku smanjuje jaz prema kojem sektor šumarstva i drvne industrije zaostaje u primjeni suvremenih IKT rješenja. Time se doprinosi rješavanju dva glavna izazova u uporabi drva u Europi, a to su pristup primarnim resursima i transparentnost tržišta.

Centar kompetencija je u okviru projekta Centar za jugoistočnu Europu za održivo korištenje drva i nastavlja jačati mrežu dionika lanca vrijednosti šumarstva i drvne industrije od stabla u šumi do finalnog proizvoda.

Pridružite nam se u osnaživanju našeg sektora šumarstva i drvne industrije!

Pozivamo Vas da nam se pridružite u prikupljanju informacija o primjeni digitalnih rješenja u šumarstvu i drvnoj industriji odnosno o postojećim mjerama i nastavnim medijima u programima obrazovanja i osposobljavanja.

Prikupljanje informacija služi kao osnova za izradu „budućnosti okrenutih” obrazovnih i nastavnih materijala, kao i za stvaranje koncepta primjene digitalizacije u održivom korištenju drva.

U nastavku je poveznica putem koje možete pristupiti popunjavanju upitnika: https://ww3.unipark.de/uc/HAFL/4930/. Upitnik sadržava 15 pitanja i neće Vam oduzeti puno vremena.

Upitnik će biti dostupan na gore navedenoj poveznici do 31. svibnja 2020. godine.

Hvala Vam na doprinosu!

ROSEWOOD4.0