ESIF mikro zajmovi za obrtna sredstva

VINKOVCI, 24.03.2020. – Financijski instrument ESIF (Europski strukturni i investicijski fondovi) mikro zajmovi za obrtna sredstva namijenjen je mikro i malim subjektima malog gospodarstva, a isti se financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. U okviru ovog Financijskog instrumenta HAMAG-BICRO će mikro i malim subjektima malog gospodarstva izravno odobravati male zajmove u iznosu od 1.000 EUR do 25.000 EUR za obrtna sredstva uz kamatnu stopu od 1,5% do 3,5%.

Sredstva iz ovog financijskog instrumenta korisnici će moći iskoristiti na pripremu proizvodnje, troškove sirovina i materijala te ostale proizvodne troškove, troškove zaposlenih i novo zapošljavanje, zakup, režije i opće troškove.

Temeljem Zakona o poticanju malog gospodarstva korisnici zajma moraju imati status mikro, malog ili srednjeg subjekta malog gospodarstva. Gospodarski subjekti prihvatljivi za ove tipove zajmova su oni koji:

  • su registrirani i obavljaju djelatnost za koju se traži zajam
  • imaju više od 50% privatnog vlasništva / kapitala / glasačkih prava
  • imaju minimalno jednog zaposlenog ili će zapošljavanje biti realizirano u roku od 6 mjeseci od iskorištenja sredstava zajma
  • nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci
  • nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima

Za više informacija o ESIF financijskim instrumentima obratite nam se na cekom@cekom.hr ili 032/540-685.