#EUtjedan

EU tjedan – Drvno-tehnološki centar Slavonski hrast

VINKOVCI, 06.05.2020. – „Drvno-tehnološki centar Slavonski hrast“ je projekt inovacijske infrastrukture kojeg je Partnersko vijeće Vukovarsko-srijemske županije jednoglasno usvojilo kao strateški projekt Vukovarsko-srijemske županije i kao takav dio je Razvojne strategije Vukovarsko-srijemske županije do 2020. godine. Centar kompetencija d.o.o. je zadužen za operativnu provedbu projekta.

Drvno-tehnološki centar je trenutno u fazi izgradnje, ishođene su sve potrebne dozvole, a u listopadu 2019. godine započeli su građevinski radovi. Do sada su odrađeni svi pripremni radovi, a u tijeku je armiranje i betoniranje temelja te zidanje upravne zgrade, hale za kondicioniranje i nadstrešnice za otpremu građe.

Fotografije radova Drvno-tehnološkog centra u industrijskoj zoni Ambarine u Gradištu možete vidjeti u fotogaleriji.

Drvno-tehnološki centar će biti opremljen vrhunskom opremom za potrebe našeg drvnog sektora (3D dizajn, oprema za pripremu, obradu i testiranje kvalitete drva, itd.) koja će biti na raspolaganju našim malim i srednjim poduzetnicima u drvnom sektoru, malim pilanarima, stolarijama i obrtima, nezaposlenima, start-upovima u drvnom sektoru, učenicima, studentima, profesorima, znanstvenicima, istraživačima i inovatorima, kao i svim ostalim dionicima u vrijednosnom lancu šumarstva i drvne industrije.

Cilj projekta je jačanje konkurentnosti i uravnoteženja regionalnog razvoja kroz razvoj regionalne infrastrukture, horizontalnu i/ili vertikalnu integraciju lanca vrijednosti drvnog sektora u području bioekonomije za područje Vukovarsko-srijemske županije.

Vrijeme trajanja projekta – rujan 2018. do rujan 2023.

Proračun – 24.994.781,16 HRK