Članstvo u “Tematskom inovacijskom vijeću za hranu i bioekonomiju”

ZAGREB, 11.12.2018. – Tematsko inovacijsko vijeće za hranu i bioekonomiju, 11. prosinca 2018. godine u Preporodnoj dvorani palače Narodnog doma Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu organiziralo je svečani prijem novih članova. 

Za člana Tematskog inovacijskog vijeća za hranu i bioekonomiju imenovan je dr. sc. Ivan Ambroš, direktor Centra kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj.

Iz Vukovarsko-srijemske županije, u Tematsko inovacijsko vijeće za hranu i bioekonomiju imenovan je i dr. sc. Josip Faletar kao predsjednik Drvnog klastera SLAVONSKI HRAST i Anđelko Dobročinac kao predstavnik tvrtke Spačva d.d.

Tematsko inovacijsko vijeće za hranu i bioekonomiju glavno je koordinacijsko tijelo za tematsko prioritetno područje “Hrana i bioekonomija”, predviđeno Strategijom pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine. Naglasak je na povezivanju poslovnog sektora sa znanstveno-istraživačkom zajednicom u svrhu postizanja sinergijskog efekta potrebnog za učinkovitu uspostavu nacionalnog inovacijskog sustava.

U sklopu imenovanja članova održana je i konferencija “Tematska inovacijska vijeća – karika koja nedostaje”, organizirana u sklopu “Strateškog projekta za podršku uspostavi Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi” kojeg provode Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatska gospodarska komora. U okviru projekta, osniva se 5 tematskih inovacijskih vijeća za 5 tematskih prioritetnih područja: Tematsko inovacijsko vijeće za zdravlje i kvalitetu života, Tematsko inovacijsko vijeće za energiju i održivi okoliš, Tematsko inovacijsko vijeće za promet i mobilnost, Tematsko inovacijsko vijeće za sigurnost, Tematsko inovacijsko vijeće za hranu i bioekonomiju. Cilj konferencije bio je predstaviti aktivnosti uspostave inovacijskog sustava Republike Hrvatske kroz osnovana tematska inovacijska vijeća.