Centar za istočnu Europu s međunarodnim stručnjacima održao zaključnu Wood2Excellence radionicu s preporukama za obrazovanje, financiranje i politike

DUBROVNIK, 3.12.2019. – U okviru međunarodne konferencije Adriatic Wood Days 2.-3.12.2019. održano je predstavljanje projekta i radionica Wood2Excellence kao zaključna projektna aktivnost Centra za istočnu Europu u okviru projekta ROSEWOOD koji završava u siječnju 2020. godine. Suorganizatori konferencije su, uz organizatora Hrvatski drvni klaster, bili i CROBIOM, Vukovarsko-srijemske županija i Centar kompetencija d.o.o.

Uvodni govor na otvaranju konferencije je održao i župan Vukovarsko-srijemske županije, Božo Galić kao suorganizator, koji je rekao: “Vukovarsko-srijemska županija ima snažne sirovinske zalihe. Naš razvoj je baziran na drvu, trudimo se da se sirovina koristi ekološki i ekonomski. Međutim, želimo drvo zadržati u našoj županiji i stvoriti nove lance dodane vrijednosti. ROSEWOOOD projekt je uspješan primjer korištenja europskih sredstava, a mi smo vrlo zadovoljni radom Centra kompetencija d.o.o. koji na njemu surađuje s brojnim stranim partnerima.”

Prvog dana konferencije direktor Centra kompetencija d.o.o. i menadžer Centra za istočnu Europu, dr. sc. Ivan Ambroš prisutnima je predstavio projekt ROSEWOOD i aktivnosti Centra za Istočnu Europu. Održana je i panel rasprava s predstavnicima sva četiri europska centra na temu mogućnosti implementacije identificiranih primjera dobre prakse za održivo korištenje šumske sirovine. Uz predstavnika Centra za istočnu Europu, sudjelovali su i Henri Husson iz Centra za južnu Europu, Jussi Soppela iz Centra za sjevernu Europu i Hubert Siegel iz Centra za središnju Europu. Na predstavljanju projekta i panel raspravi prisustvovalo je više od 50 međunarodnih i domaćih stručnjaka.

Drugog dana konferencije, Centar kompetencija kao centar za istočnu Europu za održivo korištenje šumske sirovine održao je Wood2Excellence radionicu na temu preporuka za obrazovanje, mogućnosti financiranja i politike.

Na radionici je sudjelovalo preko 20 međunarodnih stručnjaka raznih struka iz cjelokupnog lanca vrijednosti šumarstva i drvne industrije. Predstavljeni su najbolji primjeri prakse i inovacija koji mogu doprinijeti kružnoj ekonomiji i održivom korištenju šumske sirovine u istočnoj Europi. Između ostalog, na radionici je prof. dr. sc. Ivica Tikvić predstavio projekt urbanog šumarstva kojeg provodi Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dok je dr. sc. Biljana Kulišić predstavila BIOEast inicijativu u koju je uključen Energetski institut Hrvoje Požar i Ministarstvo poljoprivrede.

Projekt ROSEWOOD Europska mreža regija za održivo korištenje šumske sirovine završava finalnom konferencijom u siječnju 2020. godine. Nastavak projekta i nastavak aktivnosti Centra kompetencija kao centra za održivo korištenje šumske sirovine osiguran je kroz odobrenje novog projekta ROSEWOOD 4.0, koji s provedbom počinje također u siječnju 2020. godine.