Šiška d.o.o.

PRR: Više od pola milijuna kuna dodijeljeno tvrtki Šiška d.o.o.

VINKOVCI, 08.06.2020. – Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je Odluku o dodjeli sredstava tvrtki Šiška d.o.o. u okviru mjere 8.6.2. Programa ruralnog razvoja – „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva“.

Ukupna vrijednost projekta je 1.349.504,00 HRK, od čega potpora iznosi 674.752,00 HRK, odnosno 50% vrijednosti projekta. U okviru projekta nabavit će se tračna pila paralica i stroj za blanjanje, silos sa ciklonom za skladištenje piljevine te montažne sušionice za drvo koje će uvelike doprinijeti modernizaciji proizvodnje.

Pomoć u pripremi i provedbi projekta pruža Centar kompetencija d.o.o.