Centar kompetencija d.o.o.
za istraživanje i razvoj

 
 
     
Predstavljen Centar za istočnu Europu za održivo korištenje drvne sirovine


Otok, 08.05.2018. - U Šumariji Otok održano je predstavljanje projekta Rosewood (European Network of Regions On Sustainable WOOD mobilisation) - Europska mreža regija za održivo korištenje drvne sirovine.Uzvanicima su se u pozdravnom govoru obratili zamjenik župana Vukovarsko-srijemskog Josip Dabro, voditelj Uprave šuma Vinkovci Hrvatskih šuma, Damir Dekanić, predsjednik Drvnog klastera Slavonski hrast dr. sc. Josip Faletar i direktor Centra kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj dr. sc. Ivan Ambroš.

Predstavljanju su nazočili i predstavnici Hrvatskog sabora, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatskih šuma, Hrvatskog šumarskog instituta, Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Vukovarsko-srijemske županije, jedinica lokalne samouprave, Slovenskog šumarskog instituta, rumunjskog drvnog klastera Prowood, Drvnog klastera Slavonski hrast i ostalih domaćih i stranih institucija.

Projekt ROSEWOOD vrijednosti 1,5 milijuna eura, 100% je financiran iz Okvirnog programa Europske unije za istraživanje i inovacije Obzor 2020. Hrvatski partneri na projektu su Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj iz Vinkovaca i Hrvatski šumarski institut iz Jastrebarskog, koji su dio projektnog konzorcija od 15 partnera iz 10 zemalja EU.

Svi partneri raditi će na osnivanju četiri regionalna centra za održivo korištenje drva u sjevernoj, zapadnoj, istočnoj i južnoj Europi, te će kroz njih inicirati dijalog i suradnju unutar sektora šumarstva i drvne industrije, te političkih i gospodarskih sudionika lanca vrijednosti od stabla u šumi do finalnog proizvoda. Centar za istočnu Europu za održivo korištenje drvne sirovine je Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj iz Vinkovaca.

Cilj projekta je kroz razmjenu primjera dobre prakse između europskih regija doprinijeti pametnom i održivom korištenju drvne sirovine u korist razvoja nerazvijenih, ruralnih krajeva.

Nakon konferencijskog dijela programa, radni ručak je održan u Lovačkom domu Kunjevci.     
     
     
     
     


     
              
     
  Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj Ohridska 17, 32 100 Vinkovci, HRVATSKA Tel: +385 (0)32 540 685 Fax: +385 (0)75 522 986 email: cekom@cekom.hr Upis u sudski registar: Trgovački sud u Osijeku pod brojem Tt-16/4732-3 Član uprave – direktor Ivan Ambroš; Temeljni kapital: 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti; MBS: 030174879; OIB: 91571971823; Poslovni račun kod Privredne banke Zagreb d.d. IBAN HR3923400091110797840