Centar kompetencija d.o.o.
za istraživanje i razvoj

 
 
     
Započeo EU projekt ROSEWOOD:
Centar kompetencija d.o.o. sudjeluje u Europskoj mreži ROSEWOOD za promicanje održivog korištenja drvne sirovine15.02.2018 - Zajedno sa 14 partnera, među kojima je i Hrvatski šumarski institut iz Jastrebarskog, Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj sudjeluje u provedbi projekta ROSEWOOD, financiranog iz EU sredstava, koji će omogućiti razmjenu iskustva i inovacija u sektoru šumarstva.

ROSEWOOD će doprinijeti iskorištavanju potencijala drvne industrije poticanjem održivog korištenja drvne sirovine i promicanjem novih pristupa šumarstvu. Cilj je izgraditi europsku mrežu regija koja će omogućiti prijenos primjera dobrih praksi i inovacija u šumarstvu. Cilj je izgraditi europsku mrežu regija koja će omogućiti prijenos primjera dobrih praksi i inovacija u šumarstvu. U tu će svrhu biti uspostavljena četiri Regionalna centra za održivo korištenje drvne sirovine: u Sjevernoj, Južnoj, Srednjoj i Istočnoj Europi. U okviru tih centara, projektni partneri će analizirati trenutne potrebe drvnog sektora u regiji i organizirati radionice i treninge o održivom korištenju drvne sirovine s lokalnim dionicima.

Povezivanjem dionika unutar lanca vrijednosti u šumarstvu, ROSEWOOD će nadoknaditi postojeći nedostatak znanja, poticati preuzimanje novih ideja i stvoriti preduvjete za gospodarska partnerstva između različitih dionika i regija. Projktne aktivnosti će pridonijeti održivom gospodarskom razvoju i održivom razvoju šumarstva i ruralnih područja, u cilju unapređenja EU bioekonomije.U okviru projekta ROSEWOOD, Centar kompetencija d.o.o. provodi aktivnosti kao centar za Istočnu Europu za održivo korištenje drvne sirovine.

Ovaj je projekt financiran iz programa Europske unije za istraživanje i inovacije Obzor 2020, po ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava br. 776754.

Trajanje projekta: 02/2018 - 02/2020

Proračun: 1,5 milijuna eura

Zemlje: Austrija, Hrvatska, Finska, Francuska, Njemačka, Italija, Rumunjska, Slovenija, Španjolska i Švicarska

     
              
     
  Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj Ohridska 17, 32 100 Vinkovci, HRVATSKA Tel: +385 (0)32 540 685 Fax: +385 (0)75 522 986 email: cekom@cekom.hr Upis u sudski registar: Trgovački sud u Osijeku pod brojem Tt-16/4732-3 Član uprave – direktor Ivan Ambroš; Temeljni kapital: 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti; MBS: 030174879; OIB: 91571971823; Poslovni račun kod Privredne banke Zagreb d.d. IBAN HR3923400091110797840