Prijem studenata studija Drvna tehnologija u Vinkovcima

34 studenta u prvoj generaciji studija drvne tehnologije u Vinkovcima

U prostoru Glazbene škole Vinkovci 05. listopada 2020. godine organiziran je svečani prijem prve generacije studenata na preddiplomskom stručnom studiju Drvna tehnologija Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji će se od akademske godine 2020./2021. izvoditi u Vinkovcima.

Prvu generaciju studenata drvne tehnologije u Vinkovcima su pozdravili župan Vukovarsko-srijemski Božo Galić, pročelnik u Gradu Vinkovcima Hrvoje Niče i prodekan Šumarskog fakulteta prof. dr. sc. Stjepan Pervan. Ovom je prigodom organizirana i tematska sjednica proširenog Upravnog odbora Drvnog klastera SLAVONSKI HRAST s drvoprerađivačkim tvrtkama, koje su inicirale ovaj studij i s velikim interesom čekaju prve inženjere drvne tehnologije.

Studij sufinanciraju Vukovarsko-srijemska županija i Grad Vinkovci, a vinkovački Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj je zadužen za praktičnu nastavu i organizaciju prakse studenata.

Studij traje 3 godine odnosno 6 semestara, a njime se stječe 180 ECTS bodova. Studenti upisuju 27 obaveznih predmeta, završni rad, a iz ponude izbornih po dva izborna predmeta u 5. i 6. semestru. Akademski naziv po završetku studija će biti: Stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka drvne tehnologije.

Stručni studij drvne tehnologije daje temeljna znanja iz širokog područja tehničkih i prirodnih znanosti te stručna znanja i vještine što ih zahtijeva suvremeni razvoj drvnoindustrijskih poduzeća. Drvo je izazovan, raznovrstan i obnovljiv prirodni materijal koji predstavlja važan potencijal hrvatskoga gospodarstva. Uporaba novih tehnologija povećava učinkovitost proizvodnje i čini drvnu struku profitabilnom. Zbog svoje sirovinske osnove Republika Hrvatska ima realne mogućnosti povećanja proizvodnje drvnih proizvoda, sve u cilju povećanja prodaje i izvoza finalnih drvnih proizvoda te smanjenja uvoza finalnih drvnih proizvoda.

Kompetencije: Temelji inženjerstva (matematika, fizika, kemija), osnove poznavanja materijala (anatomija drva, uporaba drva, ostali materijali), osnove tehnoloških svojstava i procesa (tehnološki procesi u preradi drva i proizvodnji namještaja), računala i primjena računala u proizvodnji (informatika, CAD, CAM, CAP, CIM, NU…), organizacija i ekonomika (integracija znanja za srednji management u poduzećima za preradu drva i proizvodnju namještaja).

Osposobljenost za poslove: Stručni prvostupnik drvne tehnologije biti će osposobljen za vođenje proizvodnje u svim fazama obrade i tehnološkog procesa, za rad u pripremi proizvodnje, planiranju proizvodnje, kontrolu kvalitete proizvoda i proizvodnje. Posebna će znanja imati u primjeni računala u konstruiranju, terminiranju proizvodnje, te uvođenju i programiranju složenih procesa uz podršku računala.